รฟท.จัดตู้โดยสาร Bike Bogie บริการฟรีปชช.ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

0
103

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สินรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” และทรงจักรยานนำประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ในการรักษาสุขภาพด้วยการออกำลังกาย ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมทั่วประเทศการรถไฟฯ ได้อำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” โดยการพ่วงตู้รถบรรทุกจักรยานให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายไปกับขบวนรถที่เดินประจำในเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออก และสายใต้ในวันซ้อมใหญ่ 2 ธันวาคม 2561 และวันจัดกิจกรรม 9 ธันวาคม 2561 ดังนี้

1. สายเหนือ รับ – ส่งทุกสถานีระหว่างอยุธยา – กรุงเทพ – อยุธยา จำนวน 2 ขบวน ประกอบด้วย
– ขบวนรถธรรมดาที่ 342 (ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ) ออกจาก อยุธยา – กรุงเทพ เวลา 06.24 – 08.40 น.
– ขบวนรถธรรมดาที่ 341 (กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย) ออกจาก กรุงเทพ – อยุธยา เวลา 17.00 – 18.57 น.

2. สายตะวันออก รับ – ส่งทุกสถานีระหว่างฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา จำนวน 2 ขบวนรถ
ประกอบด้วย
– ขบวนรถธรรมดาที่ 372 (ปราจีนบุรี – กรุงเทพ –) ออกจาก ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ เวลา 06.19 – 08.15 น.
– ขบวนรถธรรมดาที่ 371 (กรุงเทพ – ปราจีนบุรี) ออกจาก กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา เวลา 17.40 – 19.20 น.

3. สายใต้ รับ – ส่งส่งทุกสถานีระหว่างนครปฐม – ธนบุรี – นครปฐม จำนวน 2 ขบวนรถ ประกอบด้วย
– ขบวนรถธรรมดาที่ 260 (น้ำตก – ธนบุรี) ออกจาก นครปฐม – ธนบุรี เวลา 09.19 – 10.25 น.
– ขบวนรถธรรมดาที่ 351 (ธนบุรี – ราชบุรี) ออกจาก ธนบุรี – นครปฐม เวลา 18.25 – 19.29 น.

สำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก” สามารถนำบัตรประชาชนมาติดต่อขอรับตั๋วโดยสารได้ที่สถานีรถไฟในเส้นทางดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย