ทกท. เปิดให้บริการพิเศษช่วงเทศกาลปีใหม่

0
185

นายโกมล ศรีบางพลีน้อย ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ เปิดเผยว่า ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) จะเปิดให้บริการพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. และวันที่ 2 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และเพื่อให้การบริการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้าที่ ทกท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น หากบริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้าที่มีความประสงค์จะทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้าที่ ทกท. ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ขอให้แจ้งความจำนงล่วงหน้าภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เพื่อ ทกท. จะได้จัดพนักงานและเครื่องมือทุ่นแรงเตรียมไว้ให้บริการ

สำหรับกรณีบริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้าไม่ได้แจ้งขอทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้าไว้ล่วงหน้า ทกท. จะของดให้บริการในช่วงวันและเวลาดังกล่าว เนื่องจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) หยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ตามวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดชดเชยประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.