รฟท.จัดนิทรรศการ“ดินหัวใจของเกษตร ใต้ร่มพระบารมี”และเปิดเดินขบวนรถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติ 5 ธ.ค.61

0
93

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการ “ดินหัวใจของเกษตร ใต้ร่มพระบารมี” และเปิดเดินขบวนรถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ณ สถานีกรุงเทพ

นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำ เส้นทางกรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา –กรุงเทพ และนิทรรศการ “ดินหัวใจของเกษตร ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เผยว่า เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี รัฐบาลประกาศให้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ อีกทั้งองค์การสหประชาชาติ ยังมีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลก World Soil Day ด้วยความซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ มากว่า 70 ปี ก่อให้เกิดประโยชน์อนันต์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ปวงชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ อีกทั้งสร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติอย่างกว้างขวาง

เพื่อเป็นการรำลึก เชิดชูพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการจัดการเรื่องดินซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้จัดนิทรรศการ “ดินหัวใจของเกษตร ใต้ร่มพระบารมี” ณ สถานีกรุงเทพ พร้อมกับได้ดำเนินโครงการต้นแบบ สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ประยุกต์ใช้จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาส่งเสริมให้พนักงานประจำสถานีรถไฟ/ซุ้มกั้นถนน ใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ ด้วยการปลูกพืชผักต่าง ๆ ไว้ที่สถานี/ซุ้มเครื่องกั้นถนน มาบริโภคเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของตัวเอง ขณะเดียวกันยังได้นำผลผลิตพืชผักในโครงการดังกล่าว อาทิ จากสถานีบ้านส้อง สถานีบ้านดินลาน สถานีปากปาน สถานีนครราชสีมา สถานีบ้านทับช้าง สถานีคลองตัน สถานีสุรนารายณ์ สถานีหนองปลาไหล สถานีกาญจนบุรี ซุ้มกั้นถนนบ้านปิน บ้านดวด พัทยา ห้วยราช คลองแงะ มาแจกจ่ายให้ผู้โดยสารและประชาชน ที่เข้าชมนิทรรศการฯ ภายในสถานีกรุงเทพอีกด้วย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ดินและน้ำ

ถัดจากนั้นเวลา 07.55 น. นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังได้เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เส้นทางสายประวัติศาสตร์ “กรุงเทพ–ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ” โดยใช้หัวรถจักรไอน้ำนำขบวนรถไฟพาผู้โดยสารเยี่ยมชมเส้นทางสำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ กระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน