ลุ้นระทึก!การรถไฟฯประกาศผลราคา 2 เอกชนชิงดำรถไฟเชื่อม 3 สนามบินสัปดาห์หน้า

0
105

การรถไฟฯ ได้ทำการประเมินซองข้อเสนอเอกชนร่วมลงทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 2 บริษัทแล้ว คาดประกาศผลราคาในสัปดาห์หน้า

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดขายเอกสารการคัดเลือกเอกชน โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา ไปเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีบริษัทที่ให้ความสนใจเข้าซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินถึง 31 ราย หลังจากนั้นได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจไปเมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2561 และกำหนดรับซองข้อเสนอราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีกลุ่มกิจการเข้ายื่นข้อเสนอ 2 ราย ประกอบด้วย
1. กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ประกอบด้วย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) , บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) , บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย)
2. กิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ประกอบด้วย บริษัท
เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (ประเทศไทย) , บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) , China Railway Construction Corporation Limited (สาธารณรัฐประชาชนจีน) , บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) , บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการรถไฟฯ โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้มีการประชุมหารือพิจารณาซองที่ 2 (ด้านเทคนิค) ของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินไปแล้ว โดยพบว่าทั้ง 2 กลุ่มกิจการ มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิค และในวันที่ 11 ธันวาคม 2561
การรถไฟฯ ได้มีการเปิดซองข้อเสนอเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินซองที่ 3(ด้านการเงิน) และจะได้พิจารณาในรายละเอียดต่อไป เนื่องจากต้องตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมโยงของเอกสารในซองที่ 3
การรถไฟฯ ขอเวลาให้คณะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมโยงของเอกสารดังกล่าว ประมาณ 7 วัน โดยคาดว่าจะสามารถประกาศผลราคาภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งการรถไฟฯ จะได้แจ้งกำหนดที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง หลังจากนั้นคณะกรรมการคัดเลือก จะได้เชิญผู้ชนะการประมูลมาเจรจาต่อรองเงื่อนไขสัญญา แล้วจึงจะส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน มกราคม 2562