ประธานบอร์ด กทท.ยันสรรหา”ผอ. กทท.”เป็นไปตามขั้นตอน

0
102

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอเรียนชี้แจงกรณีมีข่าวเกี่ยวกับการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือฯ ในคมชัดลึกออนไลน์ MGR Online และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 ดังนี้

จากประเด็นที่มีข่าวประธานกรรมการการท่าเรือฯ ได้มีมติเสนอชื่อ เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร เป็นผู้อำนวยการการท่าเรือฯ คนใหม่ โดยใช้รายงานผลการสรรหาฯ ที่มีรายชื่อ เรือโท กมลศักดิ์ฯเพียงคนเดียว และไม่มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนของผู้สมัครรายอื่นนั้น ประธานกรรมการการท่าเรือฯ ยืนยันว่า ขณะนี้การสรรหาฯ ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการการท่าเรือฯ ทั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว การท่าเรือฯ ได้มีการชี้แจงกับสื่อมวลชนก่อนนี้แล้วว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนถูกต้องตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และได้มีการเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการการท่าเรือฯ ซึ่งเป็นการสรุปผลการคัดเลือกฯ พร้อมรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเสนอ โดยมิต้องแสดงการประเมินเป็นรายข้อแต่อย่างใด ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติในการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือฯ เช่นเดียวกับที่ผ่านๆ มา ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการการท่าเรือฯ ที่ผ่านมา มิได้มีการอ้างสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยวาระดังกล่าวเป็นการประชุมวาระลับไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นๆเข้าร่วม และไม่ได้มีการบันทึกเทปในวาระนี้ รวมทั้งยังมิได้มีการกำหนดการประชุมพิจารณาเจรจาต่อรองค่าตอบแทนตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดเช่นกัน

สำหรับประเด็นการมีผู้บุกรุกที่ดินบริเวณติดกับบริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด (มหาชน) นำที่ดินไปปลูกสร้างตึกแถวนั้น สืบเนื่องจากในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ชุนชนตลาดปีนัง จำนวน ๑๒ หลังคาเรือน ซึ่งเป็นพื้นที่บุกรุกของการท่าเรือฯ ที่ไม่เคยมีการเรียกเก็บค่าเช่า จากนั้นชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้ก่อสร้างบ้านในที่เดิม โดยจัดระเบียบและใช้วัสดุไม่ติดไฟเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ จึงมิได้มีการเรียกเก็บค่าเช่าดังเดิม

ทั้งนี้ การสร้างป้ายโฆษณาฯ ดังกล่าว ได้มีใบรับรองจากวิศวกรที่มีรายการคำนวณการก่อสร้างแล้วตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสำนักงานเขตคลองเตยแล้วเช่นกัน เนื่องจากในปัจจุบันการท่าเรือฯ ยังไม่สามารถนำพื้นที่แปลงดังกล่าวไปดำเนินการให้เช่าได้ เนื่องจากยังต้องใช้คลังสินค้าผ่านแดนเดิมเป็นสนามฟุตซอลของการท่าเรือฯ แต่พื้นที่โล่งด้านหน้าสนามฟุตซอลนั้นมิได้ใช้ประโยชน์ใดๆ เมื่อบริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) ขอเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสร้างป้ายโฆษณาโดยใช้พื้นที่เพียง 18 ตารางวา โดยให้ค่าเช่าเดือนละ 130,000.- บาท ค่าผลประโยชน์ตอบแทน 1,500,000.- บาท ระยะเวลาการเช่า 3 ปี มีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์การท่าเรือฯ ซึ่งมีผู้อำนวยการการท่าเรือฯ เป็นประธาน จึงมีมติให้บริษัทฯ เช่าเพื่อเป็นการนำพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถสร้างรายได้ให้กับการท่าเรือฯ   ได้ถึง 6,180,000.- บาท นอกจากนี้ ยังได้กำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดทำป้ายโฆษณาให้กับการท่าเรือฯ จำนวน 1 ป้าย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและติดตั้งโฆษณาให้ในกรณีที่ยังไม่มีลูกค้ามาเช่าใช้ป้ายโฆษณา