นายกฯลุงตู่ เป็นประธานเปิดตัวรถเมล์ NGV ใหม่! มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

0
204

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดตัวรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหม่ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน รับชม VTR การเตรียมความพร้อม ตรวจสภาพความพร้อม เทคโนโลยีทันสมัย และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และทำพิธีปล่อยขบวนรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหม่ จำนวน 50 คัน เพื่อให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหม่ นำมาให้บริการประชาชน เป็นรถชานต่ำที่มีการออกแบบ Universal Design สามารถรองรับการใช้บริการของประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างสะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพ ทันสมัย และใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยแก้ไขปัญหาจำนวนรถโดยสารไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ประหยัดต้นทุน ค่าเชื้อเพลิงและค่าซ่อมบำรุง และจะช่วยทำให้ประชาชนหันมาใช้บริการ รถโดยสารมากขึ้น เป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการ ให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุและเด็ก สามารถเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มีความต่อเนื่อง สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ขสมก. จึงดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) และได้เร่งรัดการจัดหารถโดยสารระยะแรก จำนวน 489 คัน เพื่อนำมาให้บริการประชาชน ได้ดำเนินการและลงนามสัญญา พร้อมทั้งทยอยรับมอบรถโดยสารเพื่อให้บริการประชาชนแล้ว ปัจจุบันการดำเนินส่งมอบรถถึงงวดที่ 3 และจะสิ้นสุดในงวดที่ 4 ครบตามจำนวน 489 คัน ในเดือนมีนาคม 2562  และ ขสมก. จะทยอยนำรถโดยสารวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทางต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานครต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่จะเชื่อมต่อการเดินทางระบบสาธารณะแบบ “ล้อ เรือ ราง” โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 10 เส้นทาง ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง อีกทั้งพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกการเดินทางด้วยระบบบัตรสวัสดิการของรัฐ และบัตรตั๋วร่วมแมงมุมของกระทรวงคมนาคมเชื่อมต่อการเดินทางด้วยบัตรใบเดียวได้ในระยะต่อไป ภายใต้กรอบการดำเนินงาน “One Transport คมนาคมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน”