หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562…บรรเทาภัยหนาวชาวลำพูน

0
156

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562” ณ จังหวัดลำพูน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562” โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับจังหวัดลำพูน และภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอป่าซาง อำเภอแม่ทา และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 3,530 ชุด เครื่องกันหนาวสำหรับเด็ก 2,000 ชุด  อุปกรณ์กีฬา เครื่องทำน้ำเย็น ยา เวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาลโรงเรียนในชนบท นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคทางทันตกรรม พร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษาโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการเยี่ยมเยือนบ้านผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการเพื่อมอบเครื่องกันหนาวและตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 50 ครอบครัว

สำหรับกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562” ซึ่งเดิมชื่อ กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เริ่มดำเนินงานในปี พ.ศ. 2545 จนถึง พ.ศ. 2560 โดยปฏิบัติงานมาแล้ว 13 จังหวัด รวม 16 ครั้ง ได้แก่ ชัยภูมิ เพชรบูรณ์  นครพนม  สกลนคร เชียงราย  อุดรธานี  เชียงใหม่ อุทัยธานี หนองคาย นครราชสีมา กาญจนบุรี ตาก และน่าน มีผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ มอบผ้าห่ม 71,421 ผืน มอบเครื่องกันหนาว 48,959 ตัว ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 10,206 ราย ให้บริการด้านทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน)  3,502 ราย และให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยผ่านกิจกรรมสันทนาการ 16,228 คน