การรถไฟฯเผย”ซีพี” เสนอราคารัฐได้ประโยชน์สูงสุด จ่อคว้าโครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน

0
91

การรถไฟฯเผย”ซีพี” เสนอราคารัฐได้ประโยชน์สูงสุด จ่อคว้าโครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน ขั้นตอนหลังจากนี้นัดพิจารณาซองที่ 4 ข้อเสนอพิเศษของซีพี 24 ธ.ค.และนัดเจรจาอีกครั้ง 3 ม.ค.62 คาดใช้เวลา 2 สัปดาห์ถ้าสำเร็จลุล่วงสามารถนลงนามสัญญาต่อไป

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ ตึกบัญชาการรถไฟ นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ระยะทาง 220 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 224,544 ล้านล้านบาท ได้มีการพิจารณารายละเอียดในซองที่ 3 เกี่ยวกับด้านการเงิน ข้อเสนอด้านการลงทุน และผลตอบแทนของผู้เข้าร่วมประมูลเสร็จสิ้นแล้ว  พร้อมทั้งเชิญผู้เข้าร่วมประมูลทั้ง 2 ราย คือ กิจการร่วมค้าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และกิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ (BSR Joint Venture)  ซึ่งผ่านเกณฑ์พิจารณาเข้ามาชี้แจงตัวเลขข้อมูลการเสนอราคา
ทั้งนี้ ผลการยื่นซองที่ 3 ด้านการเงินพบว่า กิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยมีการเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลต่ำสุดในราคา 117,227 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่ากลุ่มบีเอสอาร์ ที่เสนอขอรับอุดหนุนจากรัฐบาล 169,934 ล้านบาท
นายวรวุฒิ กล่าวว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 จะเป็นการพิจารณาซองที่ 4 ซึ่งเป็นข้อเสนอพิเศษของกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และจะเรียกมาเจรจาอีกครั้งในวันที่ 3 มกราคม 2562 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ถ้าสำเร็จลุล่วงก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนลงนามสัญญาต่อไปได้ แต่กรณีหากการเจราจรแล้วพบว่ารัฐไม่ได้ประโยชน์ ทางคณะกรรมการคัดเลือกฯมีสิทธิเรียกกลุ่มกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์มาเปิดซอง 4 และเจรจาเป็นลำดับต่อไป
ทั้งนี้เมื่อได้ผลสรุป คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ต้องนำสัญญาเสนอให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาในรายละเอียด จากนั้นจึงนำเสนอชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ฯ ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในช่วงกลางเดือนมกราคม 2562 เพื่อลงนามสัญญาให้ได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 256