การรถไฟฯเข้ม“7 วัน 7 มาตรการ” 28 ธ.ค.61 – 3 ม.ค.62 รองรับการเดินทางปีใหม่

0
176

การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดมาตรการ “7 วัน 7 มาตรการ” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดนิทรรศการรณรงค์ด้านความปลอดภัย “รถไฟส่งความสุข เดินทางกลับบ้านปลอดภัย” และแจกถุงผ้า “ส่งความสุข” ให้ผู้โดยสารเป็นของขวัญปีใหม่ 2562

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดมาตรการ “7 วัน 7 มาตรการ” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกคนให้ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีความสุขตลอดการโดยรถไฟทุกเส้นทาง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ให้แก่พี่น้องประชาชนตามนโยบายของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำหรับรายละเอียดมาตรการ “7 วัน 7 มาตรการ” ประกอบด้วย
1. มาตรการด้านการโดยสาร ได้แก่ การจัดรถโดยสารพ่วงเพิ่มให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสาร ซึ่งได้จัดเตรียมเพิ่มไว้เฉลี่ย 1 -2 คัน เพื่อดูแลไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีตลอดช่วงเทศกาลในทุกสาย นอกจากนี้ยังได้จัดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษเพิ่มอีก 8 ขบวน โดยแยกเป็นเที่ยวไปส่ง 4 ขบวน ระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2561 และเที่ยวรับกลับ 4 ขบวน วันที่ 1 – 2 มกราคม 2562
2. มาตรการด้านสถานี ได้จัดเตรียมความพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารได้ใช้บริการได้อย่างสะดวกและเพียงพอ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ให้ใช้งานตรวจการณ์ เฝ้าระวังด้านความปลอดภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3. มาตรการด้านพนักงาน ได้จัดให้พนักงานปฏิบัติงานด้านอำนวยความสะดวก เตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการบริการแก่ผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์พนักงานด้านปฏิบัติการทั้งสถานีและขบวนรถทุกสายทุกขบวนรถอย่างเข้มข้น โดยทุกคนจะต้องมีแอลกอฮอลเป็นศูนย์
4. มาตรการด้านระบบราง จัดให้มีการตรวจสอบสภาพทางรถไฟให้มีความปลอดภัยทุกสายทาง โดยเฉพาะจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกเส้นทางที่มีจุดตัดผ่าน ให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงขอความร่วมมือผู้รับเหมาโครงการปรับปรุงทางรถไฟทุกเส้นทาง ชะลอการปรับปรุงเพื่อคืนทางให้สามารถเดินขบวนรถได้ด้วยความสะดวกปลอดภัยตลอดเทศกาลปีใหม่
5. มาตรการด้านรถจักร รถพ่วง จัดให้มีการตรวจสอบรถจักร รถพ่วงให้มีความพร้อมความสมบูรณ์และปลอดภัย ก่อนนำออกให้บริการในทุกเส้นทางตลอด 24 ชั่วโมง
6. มาตรการด้านระบบอาณัติสัญญาณ จัดให้มีการตรวจสอบระบบอาณัติสัญญาณต่าง ๆ รวมถึงประแจทางหลีกและเครื่องกั้นถนนฯ ให้มีสภาพดีใช้การได้ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถตลอด 24 ชั่วโมง
7. มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งสถานีและขบวนรถ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ พนักงานสถานี พนักงานขบวนรถ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกเดินตรวจความเรียบร้อยตลอดทุก 1 ชั่วโมงในทุกเส้นทางตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้จัดกิจกรรม “รถไฟส่งความสุข เดินทางกลับบ้านปลอดภัย” โดยมีการจัดนิทรรศการรณรงค์ความปลอดภัยในการโดยสารขบวนรถ และรณรงค์ความปลอดภัยของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะผ่านจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ พร้อมกับมีการแจกของที่ระลึกเป็นถุงผ้า “ส่งความสุข” ให้แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562