SME D Bank ขีดเส้นโครงการ”ฮัก TAXI”เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย รับจำนวนจำกัด เต็มแล้วหมดเลย มาก่อนได้ก่อน

0
302
SME D Bank ขีดเส้นร่วมโครงการ “ฮัก TAXI” เสริมแกร่งแท็กซี่ไทยรับจำนวนจำกัด เต็มแล้วหมดเลย มาก่อนได้ก่อน
นายมงคล  ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยว่า จากที่ธนาคารเปิดให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ แสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ “ฮัก TAXI” เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย ปรากฏว่า มีผู้สนใจจะเข้าร่วมโครงการสูงมาก ธนาคารจึงขอจำกัดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ ตามวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท หรือประมาณ 10,000 คันเท่านั้น เต็มแล้วหมดเลย โดยให้สิทธิ์แก่ผู้มาก่อนได้ก่อน ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (27 ธ.ค.) แบ่งการรับจอง เป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบเช้า เวลา 8.30-12.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.  ณ ห้อง Sapphire 116,117 อาคาร IMPACT FORUM เมืองทองธานี ผู้เข้าจองสิทธิ์ต้องเตรียมเอกสาร ได้แก่ บัตรประชาชนกับใบขับขี่รถสาธารณะ หลังจากนั้น สามารถแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร (www.smebank.co.th<http://www.smebank.co.th>) เฟซบุ๊กธนาคาร (facebook:SMEDevelopmentBank) และแอปพลิเคชัน SME D Bank  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357