คค.เข้มทุกมาตรการความปลอดภัยการใช้รถ-ถนน มอบเป็นขวัญปีใหม่ 2562

0
87

“คมนาคม” เปิดโครงการรณรงค์ป้องกัน-ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ตามมาตรการ 777 หวังยกระดับความเข้มข้นทุกมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนได้เดินทางกลับภูมิลำเนา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ตามมาตรการ 777 ดังนี้ 7 วันก่อนเทศกาลปีใหม่, 7 วันระหว่างเทศกาลปีใหม่ และ 7 วันหลังเทศกาลปีใหม่ โดยกำหนดเป็นนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย โดยบูรณาการทำงานร่วมกันภายใต้ One Transport ซึ่งในช่วง 7 วันระหว่างเทศกาลปีใหม่ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ได้มีการตั้งเต็นท์บริการประชาชนและเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนน มีการปรับปรุงถนน ไหล่ทาง ติดตั้งไฟวับวาบ ป้ายเตือนบนเส้นทางที่มีความเสี่ยงภายใต้สโลแกน “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” และ “มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” การซ่อมแซมหลุมบ่อในผิวทางให้ผิวทางให้ดี มีความปลอดภัย รวมถึงการคืนผิวทางในพื้นที่ก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง ในส่วนของความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการตรวจเข้มข้นรถโดยสารทุกคัน พนักงานขับรถทุกคนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ และมีการตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารระหว่างทางในเส้นทางหลักและสายรองเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสาร พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการโดยสาร ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะโดยสารและภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยกระดับความเข้มข้นทุกมาตรการ โดยเฉพาะการเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางที่นำมาวิ่งเสริมทุกคัน ควบคู่กับการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถและผู้ประจำรถทุกคน ต้องไม่มีสารเสพติด และแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100% การตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างทางบนถนนสายหลักและสายรอง 17 จังหวัด การติดตามควบคุมพฤติกรรมการขับรถผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ ควบคู่กับการตรวจสอบความเร็วของรถโดยสารและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ พร้อมเปิด “ศูนย์อำนวยการบริหารการดูแลประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2562 กรมการขนส่งทางบก” เพื่อควบคุมการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบกในภาพรวมทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” “รถมอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ให้เทศกาลปีใหม่ 2562 เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริง