“กรมเจ้าท่า”จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน“ปาบึก”

0
167

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้ออกคำสั่งกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” พร้อมบูรณาการร่วมกันกับผู้แทน ภาคราชการ ภาคเอกชน เครือข่ายประชาชนที่เกี่ยวข้อง

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) โดยให้สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ ณ ห้องศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ (CCTV) จท. และให้นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 – 5 เป็นศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำส่วนภูมิภาค โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 – 5 เป็นอำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำส่วนภูมิภาค และให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเป็นผู้รองอำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำส่วนภูมิภาค ซึ่งมีหน้าที่และให้ดำเนินการดังนี้
1. เฝ้าติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประสานงานกับผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำจังหวัด
3. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่ได้รับผลกระทบให้ออกประกาศแจ้งเรืองดการเดินเรือรวมถึงแจ้งให้เรือจอดในบริเวณที่มีกำบังคลื่นลม
4. ให้สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เตรียมความพร้อมเรือตรวจการณ์ 130 ฟุต เตรียมพร้อมบริเวณท่าเรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรือตรวจการณ์ 80 ฟุต เตรียมพร้อมบริเวณเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำเรือรองรับการเผชิญเหตุ
5. ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จท. ตามสื่อวิทยุ โทรทัศน์ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในกรณีเกิดภัยจากพายุ “ปาบึก” ในพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคบริหารทรัพยากรของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามนัยคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 908/2556 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุทางน้ำ จท. นอกจากนี้ได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) โดยในช่วงเวลาที่พายุเคลื่อนตัวเข้ามา คลื่นลมบริเวณฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง และผู้ประกอบการก่อสร้างบริเวณชายฝั่งทะเลให้หยุดดำเนินการ และเตรียมการอพยพเจ้าหน้าที่ พนักงาน และเครื่องจักรออกจากบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ สำหรับชาวเรืองดนำเรือออกจากฝั่ง รวมทั้งเรือที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลให้นำเรือเข้าที่กำบัง หลบพายุคลื่นลม จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2562 โดยขอให้ติดตามประกาศ จท. และข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ หากประชาชนและชาวเรือพบเหตุความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถแจ้งได้ที่ จท. ในพื้นที่ หรือที่สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง