การรถไฟฯปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถสายใต้ 6 ม.ค.62

0
133

การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งสถานการณ์การเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางสายใต้ ประจำวันที่ 6 มกราคม 2562 ต่อเนื่องหลังเกิดพายุโซนร้อนปาบึกเคลื่อนตัวเข้าพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย จนเกิดปริมาณน้ำฝนสะสมเข้าท่วมขังทางรถไฟในจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้แจ้งปรับเปลี่ยนการเดินรถในเส้นทางสายใต้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ระหว่างสถานีโคกคราม – นครศรีธรรมราช เนื่องจากมวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมทางรถไฟ สำหรับสถานการณ์ในขณะนี้มีปริมาณน้ำลงอย่างต่อเนื่อง จากการตรวจสภาพทางเบื้องต้นพบว่า ทางได้รับความเสียหายอย่างหนัก เนื่องจากน้ำได้ไหลท่วมและเซาะหินโรยทาง ซึ่งรถอัดหินยังไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อทำการลงหินและอัดหินเสริมความมั่นคงของราง ส่งผลให้ภายในวันนี้ไม่สามารถเปิดทางได้ ดังนั้น การรถไฟฯ
จึงจำเป็นต้องปรับปรับเปลี่ยนการเดินรถสถานีต้นทางปลายทาง ในวันที่ 6 มกราคม 2562 จำนวน 4 ขบวน และขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 4 ขบวน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร โดยให้เดินรถถึงแค่สถานีชุมทางทุ่งสง และจะทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ไปยังสถานีปลายทางต่อไป ส่วนขบวนรถสายใต้อื่นๆ ยังสามารถเดินทางจากต้นทางถึงสถานีปลายทางได้ตามปกติ ขบวนรถที่ปรับเปลี่ยนประกอบด้วย
เที่ยวไป
1. ขบวนรถเร็วที่ 173 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช  ออกกรุงเทพ เวลา 17.35 น. ถึงชุมทางทุ่งสง เวลา 08.22 น.
2. ขบวนรถด่วนที่ 85 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ออกกรุงเทพ เวลา 19.30 น. ถึงชุมทางทุ่งสง เวลา 09.27 น.
เที่ยวกลับ
1. ขบวนรถเร็วที่ 174 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ  ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 14.24 น. ถึงกรุงเทพ เวลา  05.10 น.
2. ขบวนรถด่วนที่ 86 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ  ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 16.20 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 06.30 น.
ขบวนรถท้องถิ่น
1. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451 นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก งดเดิน ช่วงสถานีนครศรีธรรมราช – ชุมทางเขาชุมทอง
2. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455 นครศรีธรรมราช – ยะลา งดเดิน ช่วงนครศรีธรรมราช – ชุมทางเขาชุมทอง
3. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 452 สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช งดเดิน ช่วงชุมทางเขาชุมทอง – สถานีนครศรีธรรมราช
4. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 456 ยะลา – นครศรีธรรมราช งดเดิน ช่วงชุมทางเขาชุมทอง – นครศรีธรรมราช

“การรถไฟฯ ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันยังสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา และนายสถานีในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมกับรายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชา และศูนย์ปลอดภัยฝ่ายการเดินรถทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมิน และสั่งการแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสมด้วยพร้อมทั้งจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และมาตรการด้านความปลอดภัยอำนวยการเดินรถเส้นทางสายใต้อย่างเต็มกำลัง เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนคนไทยสูงสุด ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม

นายวรวุฒิฯ กล่าวว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดในการตรวจสอบและซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุด โดยเฉพาะในเส้นทางที่ถูกน้ำเซาะและได้รับความเสียหาย เพื่อเข้าปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดไว้แล้ว สำหรับผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารไปกับขบวนรถในวันดังกล่าว หากไม่ประสงค์ที่จะเดินทางสามารถคืนตั๋วโดยสารได้เต็มราคา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง การรถไฟฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้