ขนส่งฯจัดโครงการ“ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย”ในโอกาสครบ 80 ปี

0
121

ขนส่งฯจัดโครงการ“ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย”ในโอกาสครบ 80 ปีกรมขนส่งฯเพื่อเฟ้นผู้ประกอบการขนส่ง-พนักงานขับรถโดยสาร-รถบรรทุกสินค้าใน 9 ประเภทขนส่งพันธุ์ดี ชิงเงินรางวัลประเภทละ 8 พันบาทพร้อมโล่เกียรติคุณ สมัครได้แล้ววันนี้-12ก.ย.นี้ผ่าน 3 ช่องทาง

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก ระบุว่ากรมฯจัดโครงการ “ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย” เนื่องในโอกาสกรมการขนส่งทางบกครบ 80 ปี เฟ้นหาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และผู้ประกอบการพันธุ์ดี เพื่อสร้างคุณภาพการให้บริการ และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน สามารถสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 กันยายน 2564

โดยแยกประเภทของรางวัล ทั้งหมด 9 ประเภท

1. รางวัลพนักงานขับรถแท็กซี่พันธุ์ดี  

2. รางวัลพนักงานขับรถจักรยานยนต์รับจ้างพันธุ์ดี

3. รางวัลพนักงานขับรถโดยสารประจำทางพันธุ์ดี         

4. รางวัลพนักงานขับรถโดยสารไม่ประจำทางพันธุ์ดี

5. รางวัลพนักงานขับรถขนส่งสินค้าพันธุ์ดี

6. รางวัลผู้ประกอบการรถแท็กซี่พันธุ์ดี

7. รางวัลผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางพันธุ์ดี

8. รางวัลผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทางพันธุ์ดี

9. รางวัลผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าพันธุ์ดี

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประเภทรางวัล (ประเภทละ 1 รางวัล) จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท

 ทั้งนี้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและผู้ประกอบการ สามารถส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง ได้ที่

1. ผ่านระGoogle Form  https://forms.gle/1YTFNoszGUvEoqJH9 (ใบสมัครสำหรับพนักงานขับรถ   สาธารณะ) และhttps://forms.gle/jbMaqAH7JbZxThBPA (ใบสมัครสำหรับผู้ประกอบการ)

2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

3. ส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ dlt.transportation64@gmail.com