กทท.รุกโครงการ “สมาร์ท คอมมูนิตี้” ยกระดับชุมชนคลองเตย 

0
312

กทท. รุกโครงการสมาร์ท คอมมูนิตี้ ยกระดับชุมชนคลองเตย พัฒนาระบบเป็นท่าเรืออัตโนมัติ ดันไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก

วันนี้ (9 มกราคม 2562) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย หรือ Smart Community โดยมี นายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงาน กทท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมพิธี ณ องค์การฟอกหนัง (เดิม) ถนนริมทางรถไฟสายเก่า เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

 

การท่าเรือฯ ดำเนินโครงการพัฒนาและบริหารพื้นที่ตามผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบ ทกท. ไปพร้อมกับการพัฒนาโครงการต่างๆ กทท. จึงได้เร่งเดินหน้าพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงฟอกหนัง กระทรวงกลาโหม จำนวน 58 ไร่ ให้เป็นอาคารที่พักอาศัยทรงสูง สำหรับรองรับชุมชนและหน่วยงานราชการต่าง ๆ (Smart Community) เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนคลองเตยในอนาคต เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ทันสมัย รวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชมชนให้มีมาตรฐานและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สร้างความสุข ลดความเหลื่อมล้ำและเกิดความเสมอภาคในสังคม อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางเมืองใหม่ในใจกลางเมือง (New Urban Core Development)

สำหรับแผนการพัฒนาพื้นที่ฯ จะมีกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนในพื้นที่ของ กทท. จำนวน 26 ชุมชน ชุมชนใต้ทางด่วน 5 แห่ง รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ สถาบันการศึกษา และอื่นๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งออกแบบการจัดสรรพื้นที่ในบริเวณโครงการฯ ดังกล่าว ได้แก่ อาคารพักอาศัยสูง 25 ชั้น จำนวน 4 อาคาร เป็นห้องขนาด 33 ตารางเมตร อาคารละ 1,536 ยูนิต รวม 6,144 ยูนิต ตั้งอยู่ซอยตรีมิตร ติดถนนริมทางรถไฟสายเก่า ด้านหลังติดริมคลองพระโขนง อาคารส่วนกลางที่เป็นสถานที่ราชการสำนักงานต่างๆ รวมถึงพื้นที่ให้เช่าภายในอาคาร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกกับผู้อยู่อาศัยภายในโครงการฯ พร้อมด้วยอาคารจอดรถส่วนกลาง เพื่อให้บริการแก่ผู้พักอาศัย อาคารตลาดหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้เช่าขายสินค้า (Community Mall) โรงเรียน รวมถึง อาคารอเนกประสงค์อื่นๆ และพื้นที่สีเขียวสำหรับการพักผ่อน

เรือโท กมลศักดิ์ กล่าวว่า “ในเบื้องต้นหากชาวชุมชนบางคนยังคงกังวลใจเกี่ยวกับการขึ้นอยู่อาศัยอาคารสูง เนื่องจากปัจจุบันอยู่อาศัยในที่ราบและในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ จำนวนสมาชิกในครอบครัวหลายคน อาชีพการงานที่เหมาะสม ซึ่งการท่าเรือฯ ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการด้วย โดยประสานประโยชน์ของแต่ละฝ่ายได้ คาดว่าจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ เพราะทำเลที่ตั้งของโครงการ อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา โรงพยาบาล ศูนย์การค้า หน่วยงานราชการ และใกล้ระบบขนส่งมวลชน รวมถึงในอนาคต จะมีระบบการคมนาคมที่สะดวกสบายมากขึ้น ด้วยระบบการเดินทางโดยรถโมโนเรล จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย ไปสิ้นสุดปลายทางที่โครงการ Smart Community ด้วย”

ขณะนี้ในพื้นที่ดังกล่าวมีเนื้อที่ 199 – 3 – 73.80 ไร่ คิดเป็น 8.41 % ของพื้นที่ทั้งหมดของ การท่าเรือฯ จำนวน 2,353 ไร่ มีชุมชนรวม 26 ชุมชน ประมาณ 12,000 หลังคาเรือน สำหรับผู้ที่พักอาศัยในชุมชนคลองเตย ผู้มีสิทธิสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์จากโครงการ ได้ 1 สิทธิ จาก 3 ทางเลือก ที่มอบให้ คือ 1.ห้องชุดขนาด 33 ตารางเมตร ในโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย Smart Community เพื่อการอยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่อยู่เดิม แต่เพิ่มเติมความสะดวกสบายยิ่งขึ้น หรือ 2. ที่ดินเปล่า ขนาด 19.5 ตารางวา ย่านหนองจอก มีนบุรี จำกัดจำนวน 2,140 แปลง เพื่อเป็นเจ้าของพื้นที่ของตัวเอง หรือ 3. เงินทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นทุนชีวิตก้อนใหญ่ เพื่อใช้กลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตที่บ้านเกิดของตนเอง