“อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” เปิดงาน “The 4th western Motor Expo 2019”

0
264

วันนี้ (10 มกราคม 2562) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธิเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 “The 4th western Motor Expo 2019” จัดโดย สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบก ผู้บริหารบริษัท ฮีโน และภาคีเครื่อข่ายสมาคมรถบรรทุกร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณลานประตูโพธิ์ทอง องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

 

นายอาคมเติมพิทยาไพสิฐ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงานฯว่าปัจจุบันการขนส่งทางถนนมีสัดส่วนมากกว่า 80% เมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่นๆ และสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่า มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุในภาคการขนส่งลดลง ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายด้านความปลอดภัยสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน “One Transport” และกำหนดมาตรการการรณรงค์สร้างจิตสำนึก “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” และ “มอเตอร์ไซด์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค” พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่ง ตลอดจนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดดูแลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ประกอบการขนส่งและภาคีเครือข่าย ให้ความร่วมมือกับภาครัฐบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่ง ตลอดจนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการขนส่งทางถนนของไทยสู่ระดับสากล