กทพ.แบ่งปันรอยยิ้มแด่ “น้องริมทางด่วน”

0
117

วันนี้ (11 มกราคม 2562) ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนวัดสารอด ซอยสุขสวัสดิ์ 44 แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้รับความร่วมมือจาก นายบุญเลิศ โอ่งเคลือบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารอด

โดย กทพ. ได้มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมส่งเสริมพลานามัย ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้แก่โรงเรียน รวมมูลค่า 350,000 บาท

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน ในวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่าง กทพ.กับชุมชนและยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เติบโตเป็นคนรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพอีกด้วย