“อาคม”ลงพื้นที่ตรวจค่าฝุ่น PM 2.5 โรงงานมักกะสัน-สถานีกลางบางซื่อ กำชับไม่ให้เกินมาตรฐาน

0
227

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางไปตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ โรงงานมักกะสัน และสถานีกลางบางซื่อ โดยมี นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ รักษาการแทน ผู้ว่าการรถไฟฯ และ ผศ.ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน พร้อมผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมลงพื้นที่ เพื่อตรวจปริมาณค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ภายในบริเวณโรงงาน

นางสิริมาฯ เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้ดำเนินการเร่งรัดการลดปริมาณค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ตามข้อสั่งการที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งให้ติดตามผลการดำเนินมาตรการของกระทรวงคมนาคมในการแก้ไข และรับมือสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเกินมาตรฐานอย่างเร่งด่วน โดยกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนทั้ง 9 ข้อ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงการณ์อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ในเบื้องต้นยังได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการลดฝุ่นละอองในพื้นที่ โดยให้ระงับกิจกรรมที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการสร้างฝุ่นละอองภายในโรงงานมักกะสัน การจัดหาเอกชนที่สามารถควบคุมพื้นที่ในการซ่อมบำรุงให้อยู่ในเขตโรงงานหรือมีพื้นที่เฉพาะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดหาเครื่องมือ เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยตามมาตรฐานสากลเข้ามาดำเนินการลอกสีแบบเดิม รวมทั้งเร่งรัดให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการทดสอบการใช้ไบโอดีเซล B20 กับขบวนรถดีเซลราง และให้เข้มงวดกวดขันการใช้มาตรการต่างๆ ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่โรงรถจักร และรถพ่วงต่างๆ รวมถึงพื้นที่ก่อสร้างโครงการของการรถไฟฯ จนกว่าสถานการณ์ฝุ่นจะบรรเทาลง

ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ยังได้คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอย่างเต็มที่ ด้วยการมอบหมายให้ฝ่ายการช่างกลของการรถไฟฯ พัฒนาระบบรถพาวเวอร์คาร์ขึ้นมาใช้งาน โดยใช้พลังงานจากรถพาวเวอร์คาร์เพียงคันเดียวในการจ่ายไฟไปใช้ในขบวนรถโดยสารทั้งขบวน ซึ่งทำให้สามารถประหยัดพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยังนำนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการนำน้ำมันบี 20 มาทดสอบใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเดินรถขบวนรถโดยสาร เพื่อลดปัญหาการปล่อยมลพิษ แก้ปัญหาการเกิดฝุ่นละอองในอากาศให้ลดลง และคาดว่าจะเริ่มทดสอบนำมาวิ่งเปิดให้บริการได้ในเร็วๆ อีกทั้งในส่วนของพื้นที่การก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ ได้เพิ่มความถี่ในการใช้รถฉีดพรมน้ำ บริเวณพื้นผิวถนน จำนวน 8 ครั้ง ต่อวันหรือหากกรณีที่มีการเกิดฝุ่นละอองเยอะมากกว่าปกติก็จะเพิ่มความถี่การฉีดพรมน้ำมากขึ้นตามลำดับ