รฟท. แจ้งปิดการจราจรทางรถไฟช่วงที่หยุดรถยมราช – กรุงเทพ เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.00 น.

0
175

รฟท. แจ้งปิดการจราจรทางรถไฟช่วงที่หยุดรถยมราช – กรุงเทพ เป็นการชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกด้านจราจรสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.00 น.
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 โดยวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งจะมีบุคคลสำคัญจากนานาประเทศ และประชาชนเดินทางมาร่วมพระราชพิธีฯ เป็นจำนวนมาก และจะมีการปิดจราจรในเส้นทางบริเวณโดยรอบกรุงเทพ จำนวน 42 เส้นทาง รวมไปถึงสี่แยกยมราช ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างทางรถไฟกับรถยนต์ การรถไฟฯ จึงกำหนดให้ขบวนรถที่จะเดินทางเข้าสถานีกรุงเทพจากสายเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ ในช่วงเวลา 14.30 – 16.00 น. หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานียมราช ส่วนขบวนรถสายตะวันออกหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีมักกะสัน