กทท. จัดอบรมเทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัยให้ชาวชุมชนโดยรอบ ทชส. และ ทชข.

0
202

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ดำเนินโครงการจัดงานฝึกอบรมขับเครื่องมือทุ่นแรงให้กับชุมชนที่มีแหล่งที่พักอาศัยรอบบริเวณท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและท่าเรือเชียงของ หลักสูตร “เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย” เพื่อฝึกอาชีพให้ชาวชุมชน ตามนโยบาย CSR ของ กทท.โดยมี นายโกมล ศรีบางพลีน้อย อ.ทกท. เป็นประธานในพิธีเปิด และเรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รอง อทร.(บธ) ร้อยตำรวจโท ประจักษ์ ศรีวรรธนะ ผช.อทร.(บธ) และผู้บริหาร กทท. เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประมาณ 20 คน ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562