SAM มอบเงินบริจาคมูลนิธิพระดาบส

0
110

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยนายนิยต มาศะวิสุทธิ์ ผู้บริหารสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส จำนวน 200,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาวิจัยและการจัดหาพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนพระดาบส รวมถึงค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ที่ทำเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์ เมื่อเร็วๆ นี้