“การรถไฟฯ-ซีวิลเอ็นจิเนียริง”ลงนามก่อสร้างรถไฟไทย-จีนสัญญาที่ 2-1 สีคิ้ว – กุดจิก ระยะทาง 11 กม.

0
159

“การรถไฟฯ-ซีวิลเอ็นจิเนียริง” ลงนามสัญญาก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน กรุงเทพ – หนองคาย (ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา)สัญญาที่ 2-1 สีคิ้ว – กุดจิก ระยะทาง 11 กม. คาดตอกเสาเข็ม เม.ย.62 นี้

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าพิธีการลงนามสัญญาฯครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของประเทศ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน ภายใต้ยุทธศาสตร์ One Belt One Road หรือเส้นทางสายไหมยุคใหม่ ซึ่งทำให้ไทยสามารถเชื่อมโยงระบบรางเข้ากับประเทศจีนได้โดยตรง และเชื่อมต่อไปถึงระบบรางของทวีปเอเชียได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นการช่วยยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนทำให้ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขนส่งในระบบราง สร้างความยั่งยืนในการพัฒนาระบบรางได้ด้วยตนเองในอนาคต

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งฯ กล่าวว่า การดำเนินโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ -นครราชสีมา ได้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการนำระบบขนส่งทางรางของไทยเชื่อมต่อเข้ากับอาเซียนและประเทศจีนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีการแบ่งสัญญาก่อสร้างงานโยธาเป็น 14 สัญญา ที่ผ่านมาได้ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้ว ในสัญญาที่ 1 ช่วงกลางดง – ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร งานก่อสร้างคืบหน้าไปกว่า 45% ส่วนการลงนามสัญญาในครั้งนี้เป็นการลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 2-1 ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยมีขอบเขตของงาน ได้แก่ การก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟ ระยะทางรวม 11 กิโลเมตร แบ่งเป็นคันทางรถไฟระดับดิน ประมาณ 7 กิโลเมตร โครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ประมาณ 4 กิโลเมตร ศูนย์ซ่อมบำรุงทาง 1 แห่ง งานระบบระบายน้ำ งานรื้อย้ายราง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และงานอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ซึ่งภายหลังการลงนามแล้วจะเริ่มก่อสร้างได้ทันทีภายในเดือนเมษายน 2562 ขณะเดียวกันการรถไฟฯ ยังมีแผนเตรียมเปิดประกวดราคาและลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 อีก 12 สัญญาให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2562

ด้านนายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการร่วมดำเนินโครงการก่อสร้างงานโยธาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ- นครราชสีมา ช่วงสีคิ้ว – กุดจิก และมั่นใจว่า ด้วยประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 50 ปี ตั้งแต่โครงการระดับท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคจนถึงระดับประเทศกว่า 1,000 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านบาท จะทำให้โครงการก่อสร้างงานโยธาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา ช่วงสีคิ้ว – กุดจิก ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ