ขนส่งฯเผย 2 วันแรกตรวจเข้มกว่า 2.5 หมื่นคัน ไม่พบข้อบกพร่องกระทบความปลอดภัย

0
87

ขนส่งฯเผยผลตรวจความพร้อมรถโดยสาร-คนขับรถทุกคนทุกคันทุกสถานีขนส่งและจุดจอดทั่วไทย 2 วันแรก (15 – 16 มี.ค.62) ตรวจเข้ม 2.5 หมื่นคันยังไม่พบข้อบกพร่องกระทบต่อความปลอดภัย

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมฯได้เริ่มคิกออฟมาตรการสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ภายใต้การรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” และ “มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” โดยดำเนินการเข้มข้นตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.),และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับตาม Checklist ก่อนออกเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด 195 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2562 ช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน 2562 และช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562

ทั้งนี้สำหรับช่วงเตรียมความพร้อมเฉพาะวันที่ 15 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันแรกของการตรวจความพร้อมของรถและคนขับ ได้ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ จำนวน 11,612 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง) จำนวน 5,145 คัน และรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) จำนวน 6,467 คัน ส่วนวันที่ 16 มีนาคม 2562 ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ จำนวน 14,024 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง) จำนวน 6,751 คัน และรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) จำนวน 7,273 คัน ซึ่งยังไม่พบรถที่มีข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัย และไม่พบพนักงานขับรถที่ไม่มีความพร้อม จึงยังไม่มีการสั่งเปลี่ยนรถและพ่นห้ามใช้หรือเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถ 

รองธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยต่อไปว่า การตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถก่อนออกเดินทางด้วยมาตรฐานเดียวกันโดยใช้แบบรายการตรวจความพร้อม หรือ เช็กลิสต์ (Checklist) ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ครอบคลุมการตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถ ยาง ระบบไฟ ติดตั้ง GPS Tracking อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยที่ต้องติดตั้งไว้ภายในรถ เช่น ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง เข็มขัดนิรภัย รวมถึงตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถต้องพักผ่อนเพียงพอ ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการควบคู่กับการกำกับดูแลพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ โดยมีระบบบริหาร ควบคุม กำกับ การเดินรถโดยสารทุกคัน ทุกเส้นทาง Real-time แบบ online ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั่วประเทศ ควบคู่กับการเข้มงวดตรวจสอบการใช้ความเร็วของรถทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมติดตามรถโดยสารสาธารณะผ่านแอพพลิเคชั่น DLT GPS ที่ตรวจสอบความเร็ว ชั่วโมงการทำงาน รู้พิกัด รู้จุดจอด หรือร้องเรียนพฤติกรรมเสี่ยงได้ตลอด 24 ชั่วโมง