เปิดจองตั๋วรถไฟช่วงเทศกาลสงกรานต์ เริ่ม 1 เม.ย.นี้

0
277

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดจองตั๋วขบวนรถพิเศษเส้นทางสายเหนือ-อีสาน เที่ยวไป-กลับ พร้อมพ่วงรถโดยสารนั่ง-นอนปรับอากาศชั้น 2 และชั้น 3 รองรับการเดินทางผู้โดยสารเพิ่มเติมในเทศกาลสงกรานต์ เริ่มจองวันที่ 1 เม.ย. นี้ มั่นใจเพียงพอไม่มีผู้โดยสารตกค้าง พร้อมแจ้งงดเดินขบวนรถไฟนำเที่ยวในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์วันที่ 12-16 เม.ย.62

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดให้มีการอำนวยความสะดวกในการเปิดให้จองตั๋วโดยสารรถไฟล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 แก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟล่วงหน้าสูงสุดได้ถึง 90 วัน และปัจจุบันได้มีการจองตั๋วล่วงหน้าจนเต็มหมดทุกชั้นทุกขบวนแล้ว แต่ก็ยังพบว่ามีจำนวนผู้โดยสารที่ยังต้องการใช้บริการเดินทางโดยรถไฟในช่วงเทศกาลสงกรานต์อยู่จำนวนมาก

ล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้มีการเพิ่มมาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพิ่มเติม โดยเปิดเดินขบวนรถพิเศษ รถนั่งชั้น 3 ไป – กลับ อีก 15 ขบวนในเส้นทางสายเหนือ และสายะวันออกเฉียงเหนือ เที่ยวไปเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 11-13 เมษายน 2562 และเที่ยวกลับในวันที่ 15 – 16 เมษายน 2562

นอกจากนี้ ยังได้นำรถนั่ง/นอนปรับอากาศชั้น 2 , รถนั่ง/นอนพัดลม ชั้น2 , รถนั่งชั้น 2 และรถชั้น 3 มาพ่วงเพิ่มเติมกับขบวนรถประจำในเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ที่ถูกจองเต็มไปแล้ว เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 – 17 เมษายน 2562 โดยจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่มีความต้องการเดินทาง ในขบวนรถที่เปิดเดินพิเศษ และตู้รถโดยสารที่นำมาพ่วงเพิ่มในขบวนรถปกติ สามารถจองตั๋วได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

“การรถไฟแห่งประเทศไทย ประเมินว่าจากการดำเนินแผนอำนวยความสะดวกการเดินทางช่วงสงกรานต์ด้วยการจัดเดินขบวนรถพิเศษ และพ่วงรถโดยสารเพิ่มเข้ากับขบวนรถปกตินั้น จะสามารถรองรับการเดินทางผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพิ่มอีกประมาณ 8,000 คนต่อวัน หรือรองรับการเดินทางของผู้โดยสารรวมทั้งหมดได้ไม่ต่ำกว่า 124,000 คนต่อวัน ซึ่งจะเพียงพอต่อการเดินทาง และไม่เกิดผู้โดยสารตกค้างแน่นอน”

นายวรวุฒิ กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การรถไฟแห่งประเทศไทยขอแจ้งงดเดินขบวนรถนำเที่ยว กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ กรุงเทพ – น้ำตกไทรโยค ในวันที่ 12 – 16 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการจองตั๋วโดยสาร และกำหนดเวลาต่างๆของขบวนรถที่มีให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย