ผ้าป่าสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน

0
94

สมหวัง แก่นจันทร์ใบ นายกเทศบาลตำบลโคกสูง , รังสรรค์ พานเพ็ชร ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสูง , กาจญนา ประสงค์ทรัพย์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ผู้ใหญ่สุเวช กันอบ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง และ ชูชาติ สว่างสาลี ผอ.สำนักข่าวเนตรทิพย์ ออนไลน์ ร่วมส่งมอบโลงเย็น พร้อมสิ่งของบริจาค ที่พี่ใหญ่ใจดี ได้แก่ บมจ.เอไอเอส บมจ. กัลฟ์เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ และศาลจังหวัดพัทยา ร่วมกันบริจาคให้วัดตำบล 5 บ้านไปรจัน ตำบลโอบาเจือน จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา โดยมี ผญบ.โปวเบือน และเจ้าอาวาสวัดตำบล 5 รับมอบ  วันนี้