ทอท.คาดสงกรานต์ 62 ผู้โดยสารพุ่งกว่า 3.2 ล้านคน

0
202

ทอท.คาดการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62 ผู้โดยสารแห่ใช้บริการท่าอากาศยาน 6 แห่งกว่า 3.2 ล้านคน เฉลี่ย 4.5 แสนคนต่อวัน มีเที่ยวบินกว่า 1.8 หมื่นเที่ยวบิน เฉลี่ยกว่า 2.6 พันเที่ยวบินต่อวัน สุวรรณภูมิคึกคักสุดกว่า 1.3 ล้านคน เฉลี่ยกว่า 1.9 แสนคนต่อวัน รองลงมาสนามบินภูเก็ตกว่า 4.5 แสนคน เฉลี่ยกว่า 6.5 หมื่นคนต่อวัน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นช่วงที่มีประชาชนและชาวต่างชาติเดินทางกันเป็นจำนวนมาก ทอท.ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานหลัก 6 แห่งของประเทศไทย ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) คาดการณ์จะมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 3.2 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 458,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว และมีเที่ยวบินประมาณ 18,460 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 2,640 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ซึ่งจำนวนนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำ จำนวน 230 เที่ยวบิน

สนามบินสุวรรณภูมิ คาดจะมีผู้โดยสารประมาณ 1.3 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 196,000 คนต่อวัน และมีเที่ยวบินประมาณ 7,700 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 1,100 เที่ยวบินต่อวัน และจำนวนนี้มีเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำ จำนวน 101 เที่ยวบิน ส่วนสนามบินดอนเมืองคาดจะมีผู้โดยสารประมาณ 970,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 138,000 คนต่อวัน และมีเที่ยวบินประมาณ 5,800 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 830 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 และจำนวนนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำ จำนวน 99 เที่ยวบิน

สำหรับท่าอากาศยานอีก 4 แห่งนั้น คาดจะมีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมากเช่นกัน คือ สนามบินภูเก็ต มีผู้โดยสารประมาณ 458,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 65,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 และมีเที่ยวบินประมาณ 2,300 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 330 เที่ยวบินต่อวัน ลดลงร้อยละ 5.8 สนามบินเชียงใหม่จะมีผู้โดยสารประมาณ 246,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 35,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 และมีเที่ยวบินประมาณ 1,640 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 230 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0 สนามบินหาดใหญ่จะมีผู้โดยสารประมาณ 87,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 12,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 และมีเที่ยวบินประมาณ 580 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 80 เที่ยวบินต่อวัน ลดลงร้อยละ 1.4 และสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจะมีผู้โดยสารประมาณ 80,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 11,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.8 และมีเที่ยวบินประมาณ 440 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 60 เที่ยวบินต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3