ปณท เปิดจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้

0
198

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนเปิดจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ และทางเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท ในราคาเข็มละ 300 บาท ไม่จำกัดจำนวนการจอง โดยผู้ที่สนใจสามารถสั่งของได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการบริหารลูกค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 โดยไปรษณีย์ไทยมีจำหน่าย 2 ช่องทาง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ และทางเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ในราคาเข็มละ 300 บาท ซึ่งไม่จำกัดจำนวนการจอง โดยผู้ที่สนใจสามารถจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562  

สำหรับขั้นตอนการรับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้ที่สั่งจองผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ สามารถรับได้ด้วยตนเอง ณ  ที่ทำการไปรษณีย์ที่สั่งจอง ส่วนผู้ที่สั่งจองผ่านทางเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท ไปรษณีย์ไทยจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุในจองเท่านั้น โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะประกาศกำหนดการรับเข็มที่ระลึกฯ ดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สามารถสอบถามได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thailandpost.co.th