EXIM BANK สนับสนุนเงินทุนแก่ SSP สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม

0
93

EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินจำนวน 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองบินเหงียน ประเทศเวียดนาม

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ SSP และ Truong Thanh Quang Ngai Power and High Technology Joint Stock Company (TTQN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SSP ที่จัดตั้งในเวียดนาม เพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเมืองบินเหงียน เวียดนาม กำลังการผลิตรวมประมาณ 50 เมกะวัตต์ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

EXIM BANK บุกเบิกร่วมกับภาคเอกชนในการขยายฐานการลงทุนของไทยในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในเวียดนาม ด้วยความเล็งเห็นถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของเวียดนามที่โตอย่างก้าวกระโดด และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้นมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 10% ต่อปีในช่วง 5 ปีข้างหน้า พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม และชีวมวลจึงถูกหยิบยกขึ้นเป็นทางเลือกสำคัญในการแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า และเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับเวียดนาม โดยรัฐบาลเวียดนามมีนโยบายเปิดเสรีด้านพลังงานทดแทน พร้อมผ่อนคลายกฎระเบียบและเสนอสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น ทำให้เวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพและเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงนักลงทุนไทย

“EXIM BANK พร้อมเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะ CLMV ด้วยบริการที่หลากหลาย ทั้งการให้คำปรึกษา เงินทุน และบริการประกันความเสี่ยงด้านการค้าและการลงทุน ตามแผนยุทธศาสตร์ของ EXIM BANK ในการเชื่อมไทย เชื่อมโลกด้วยการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและเอเชียอย่างยั่งยืน” นายพิศิษฐ์ กล่าว