รฟท. เร่งรัดก่อสร้างทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย เปิดใช้ช่วงแรกได้ในปี 60

0
373

 

%e0%b8%9c%e0%b8%a7%e0%b8%81-%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b43รฟท. เร่งรัดการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย เปิดใช้ช่วงแรกได้ภายในในปี 60 และให้แล้วเสร็จภายในปี 61-62
นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เร่งรัดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย เพื่อทยอยเปิดให้บริการช่วงแรกได้ภายในปี 2560 และดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 – 2562 การก่อสร้างช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – วิหารแดง และช่วงบุใหญ่ – แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง ระยะทาง 97 กิโลเมตร มีความก้าวหน้าร้อยละ 15.85 เร็วกว่าแผนงานร้อยละ 7.16

“รฟท. ได้หารือกับบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อเร่งรัดการก่อสร้างทางช่วงแรกให้สามารถทยอยเปิดใช้งานได้ภายในเดือนตุลาคม 2560 และเปิดให้ประชาชนสามารถใช้รถไฟทางคู่ได้เร็วกว่าแผนงานเดิมที่กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำหรับการก่อสร้างช่วงวิหารแดง – บุใหญ่ ระยะทาง 9 กิโลเมตร รวมอุโมงค์ 1.2 กิโลเมตร มีความก้าวหน้าร้อยละ 23.32 ช้ากว่าแผนงานร้อยละ 8.89 เนื่องจาก รฟท.ได้รับอนุมัติให้ใช้วัตถุระเบิดเพื่อระเบิดทำอุโมงค์รถไฟล่าช้า อย่างไรก็ตาม รฟท. ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์ให้เร็วขึ้น เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ตามแผนเดิมจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2561”

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ระยะทางก่อสร้างรวม 106 กิโลเมตร เป็นโครงการที่ รฟท. ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตามแผนปฏิบัติการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ระยะเร่งด่วนปี 2559 ของกระทรวงคมนาคม เพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งระบบรางให้เป็นระบบการคมนาคมขนส่งหลักของประเทศ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – วิหารแดง และช่วงบุใหญ่ – แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง ระยะทาง 97 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 36 เดือน หรือเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงวิหารแดง – บุใหญ่ ระยะทาง 9 กิโลเมตร รวมอุโมงค์ 1.2 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 25 เดือน หรือเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561