บขส. เพิ่มเที่ยวรถช่วงปีใหม่วันละกว่า 9,000 เที่ยว รองรับผู้โดยสารวันละกว่า 1.8 แสนคน

บขส. เพิ่มเที่ยวรถช่วงเทศกาลปีใหม่วันละกว่า 9,000 เที่ยว รองรับผู้โดยสารวันละกว่า 1.8 แสนคน พร้อมจัดกิจกรรม “เดินทางปลอดภัย มั่นใจตลอดการเดินทาง” ให้ทุกเที่ยววิ่งปลอดสารเสพติด และแอลกอฮอล์ 100 %

0
251

 

บขส. เพิ่มเที่ยวรถช่วงเทศกาลปีใหม่วันละกว่า 9,000 เที่ยว รองรับผู้โดยสารวันละกว่า 1.8 แสนคน พร้อมจัดกิจกรรม “เดินทางปลอดภัย มั่นใจตลอดการเดินทาง” ให้ทุกเที่ยววิ่งปลอดสารเสพติด และแอลกอฮอล์ 100 %
พลตำรวจเอกอำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า บขส. คาดการณ์ว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จะมีผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2559 โดย บขส. ได้เตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารเพิ่มเที่ยววิ่งรถ บขส. รถร่วม และรถตู้โดยสาร ในเที่ยวไปจากปกติวันละประมาณ 7,200 เที่ยว เพิ่มขึ้นอีกวันละประมาณ 2,500 เที่ยว รวมมากกว่า 9,000 เที่ยว สามารถรองรับผู้โดยสารได้วันละประมาณ 183,000 คน ส่วนเที่ยวกลับ ตั้งแต่วันที่ 2 – 4 มกราคม 2560 บขส. ได้จัดเที่ยววิ่งเสริมจากปกติวันละประมาณ 2,800 เที่ยว รองรับผู้โดยสารได้สูงถึงวันละประมาณ 164,000 คน โดยเที่ยวขากลับคาดว่าผู้โดยสารจะเดินทางด้วยรถตู้เป็นจำนวนมาก จึงได้เพิ่มจำนวนเที่ยววิ่งของรถตู้แต่จำนวนผู้โดยสารน้อยลงตามอัตราการบรรทุกของรถตู้โดยสารได้ไม่เกิน 14 ที่นั่ง/เที่ยววิ่ง ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 และแก้ปัญหาการจราจรติดขัด บขส. จึงได้จัดแผนการเดินรถเฉพาะรถโดยสาร บขส. ดังนี้

1. ผู้โดยสารที่จองตั๋วโดยสารล่วงหน้า รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 และรถวีไอพีของ บขส. เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 – 22.00 น. ให้ไปขึ้นรถที่กรมการขนส่งทางบก โดย บขส. ได้จัดรถตู้ไว้ให้บริการรับ – ส่งฟรี บริเวณด้านหน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
2. ผู้โดยสารที่จองตั๋วโดยสารรถปรับอากาศชั้น 2 เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มาขึ้นรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. จนหมดการเดินรถ

3. ผู้โดยสารที่ไม่ได้จองตั๋วโดยสารล่วงหน้า เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ติดต่อซื้อตั๋วโดยสาร และขึ้นรถเสริมที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 เท่านั้น
นอกจากนี้ บขส. ได้จัดกิจกรรม “เดินทางปลอดภัย มั่นใจตลอดการเดินทาง” เพื่อให้พนักงานขับรถ บขส. และรถร่วมได้ลงนามปฏิญาณตนว่า จะมอบบริการที่ดีให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และได้ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยบนท้องถนนกับพนักงานขับรถกว่า 200 คน บขส. ตั้งเป้าหมายว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จะเป็นช่วงแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน โดยอุบัติเหตุจะเป็นศูนย์ เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทาง รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจเช็ครถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งระบบ GPS ควบคุมความเร็วบนรถโดยสาร จัดพนักงานขับรถ และพนักงานบริการให้ครบตามจำนวนรถโดยสารที่ให้บริการ และร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ และสารเสพติดของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งตั้งจุดตรวจรถโดยสารบนทางหลวงสายหลัก เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารในการเดินทาง
บขส. ขอความร่วมมือประชาชนเผื่อเวลาเดินทางมาขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร สายใต้ เอกมัย) ก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และซื้อตั๋วโดยสารที่ช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น เพื่อป้องกันการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ ทั้งนี้ บขส. ได้ตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 และชั้น 3 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เพื่อรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาการเดินทาง และให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 – 24.00 น. หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง โทร. Call Center 1490 ตลอด 24 ชั่วโมง