ทช.เร่งสำรวจสายทางที่ได้รับผลกระทบใน 6 จว.ภาคใต้ หลังน้ำลดเร่งซ่อมแซมทันที

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เร่งสำรวจและรายงานข้อมูลสายทางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยใน 6 จังหวัดภาคใต้

0
123

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เร่งสำรวจและรายงานข้อมูลสายทางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยใน 6 จังหวัดภาคใต้ พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูสายทางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ได้กำชับให้แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน ติดตั้งป้ายเตือน จัดหาเส้นทางเลี่ยงหากเส้นทางหลักไม่สามารถสัญจรผ่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรณีถนน/สะพานขาด ให้เร่งดำเนินการซ่อมแซม เพื่อให้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้ชั่วคราว เช่น วางสะพานแบรี่ ถมดินคอสะพาน เป็นต้น พร้อมรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ปัจจุบันมีทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบในพื้นที่ 6 จังหวัด จำนวน 21 สายทาง (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2560) ได้แก่ จ.นราธิวาส 4 สายทาง จ.ยะลา 1 สายทาง จ.ปัตตานี 2 สายทาง จ.พัทลุง 10 สายทาง จ.นครศรีธรรมราช 3 สายทาง และ จ.ตรัง 1 สายทาง โดยมีสายทางที่ระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ย 50 – 100 เซนติเมตร ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 10 สายทาง ได้แก่ สาย ปน.2010 ปน.6083 จ.ปัตตานี สาย พท.2038 พท.4019 สาย พท.2013 พท.2006 พท.1002 จ.พัทลุง สาย นศ.3051 จ.นครศรีธรรมราช สาย นธ.4010 จ.นราธิวาส และ สาย ตง.1021 จ.ตรัง ซึ่ง ทช. ได้ติดตั้งป้ายเตือนและป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง ติดตั้งหลักนำทาง 2 ข้าง เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบขอบเขตช่องจราจร และจัดรถบรรทุก 6 ล้อ สำหรับบริการประชาชน โดยหลังระดับน้ำลดลง ทช. จะเร่งสำรวจออกแบบ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูสายทางให้สามารถสัญจรได้ตามปกติโดยเร็ว
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัย และโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือนระดับน้ำหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง หากต้องการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ติดต่อได้ที่ สายด่วนทางหลวงชนบท 1146

ข่าว- FB ข่าวและภาพกิจกรรมกระทรวงคนาคม