ทช.ของขึ้น.!โดนขโมยลักฝาท่อ ตะแกรงระบายน้ำ คาดโทษคุก 7 ปี

0
278

เศรษฐกิจท่าจะแย่หนัก!ขโมยหันมาลักทรัพย์ฝาท่อ ตะแกรง ไฟส่องทาง ทางหลวงชนบทไม่ไหวทนบอกลักทรัพย์ของราชการมีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี หรือทั้งจำ-ปรับ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเหตุสามารถแจ้งสายด่วน 1146

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมทางหลวงชนบท (ทช.)ได้ลงพื้นที่ลาดตระเวนตรวจสอบสายทางที่เปิดให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องและมักได้รับแจ้งเหตุ พบว่ามีการลักลอบขโมยตัดสายไฟส่องสว่างทั้งบนสะพานและบนถนน รวมถึงการลักลอบขโมย ตะแกรงเหล็กฝารางระบายน้ำเป็นจำนวนมากในพื้นที่ของ ทช. ซึ่งการกระทำดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา บนสะพานหรือถนนไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัยและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งยังเป็นความผิดฐานทำลายหรือทำให้เสียหายแก่ทางหลวง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 43 ประกอบมาตรา 72

ฝาท่อหาย

นอกจากนั้นยังเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท ตามมาตรา 335 (10) และหากร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือกระทำในเวลากลางคืน จะมีโทษหนักขึ้น ตามมาตรา 335 วรรคสาม จำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 140,000 บาท และผู้กระทำผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทรัพย์สินที่เสียหายและสูญหายนั้นด้วย

อย่างไรก็ตาม ทช.ขอความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมสอดส่องดูแลทรัพย์สินของทางราชการ หากพบเหตุผิดปกติ โปรดแจ้งที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 หรือสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและเป็นการร่วมกันดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าเพื่อประชาชนต่อไป