“ประกันขับดี”กวาดรางวัล Global Business Outlook 2021

0
57

ประกันขับดี นวัตกรรมประกันรถยนต์ยุคใหม่ที่เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย ร่วมพัฒนากับ AIS Insurance Service ได้สร้างความภาคภูมิใจโดยได้รับรางวัลเกียรติยศระดับอินเตอร์ GBO 2021 โดย นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า “เมื่อเร็วๆ นี้ ประกันขับดีได้รับรางวัลประเภทประกันภัยดิจิทัลที่มีนวัตกรรมและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Most Innovative Customer Centric Digital Insurance Product) จากนิตยสาร Global Business Outlook 2021 ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง เสมือนตอกย้ำความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีนวัตกรรมสร้างสรรค์ดีเด่นที่เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคที่แท้จริง โดยประกันขับดีถูกพัฒนาขึ้นด้วยแนวคิด “ขับไม่เหมือนกัน ทำไมต้องจ่ายเท่ากัน” โดยเป็นประกันรถยนต์ที่คำนวณเบี้ยประกันภัยจากตัวแปรต่างๆ ที่ทันสมัยที่สุด โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Big Data ซึ่งมีอุปกรณ์ MSIG Car Informatics เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กใช้ติดรถ สามารถเก็บค่าตัวแปรและค่าพฤติกรรมการขับรถในเชิงลึก เพื่อส่งคำนวณเบี้ยประกันภัยจากพฤติกรรมตามการใช้งานจริง โดยคำนวณผ่าน 5 ตัวแปรหลัก ได้แก่ ระยะทาง ความเร็ว ระยะเวลาการขับขี่ ช่วงเวลาการขับขี่ และพื้นที่การขับขี่ ซึ่งช่วยประหยัดค่าเบี้ยประกันสูงสุดถึง 50% พร้อมคิดเบี้ยรายวัน จ่ายเบี้ยรายเดือน”