บินมั่นใจกับไทยเวียตเจ็ท ตั๋วดีลักซ์เริ่มต้นเพียง 499 บาท

0
69

สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดตัวโปรโมชั่น “Fly Deluxe with Confidence” เสนอบัตรโดยสารแบบดีลักซ์ (Deluxe) ราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 499 บาท สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ  999 บาท สำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ (ราคาไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) บัตรโดยสารแบบดีลักซ์ราคาพิเศษนี้รวมน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเช็คอินฟรี 20 กิโลกรัม สิทธิในการเลือกที่นั่งฟรี ช่องทางพิเศษสำหรับเช็คอิน และสิทธิในการเปลี่ยนเที่ยวบินได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม จองได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564 เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ www.vietjetair.com

บัตรโดยสารแบบดีลักซ์ราคาพิเศษนี้สามารถใช้เดินทางได้ในทุกเส้นทางบินบนเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศของสายการบินฯ ได้แก่ เส้นทางบินจาก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี อุดรธานี ขอนแก่น และอุบลราชธานี เส้นทางบินข้ามภาคภายในประเทศ จาก ภูเก็ต สู่ เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี และเส้นทางจาก หาดใหญ่ สู่ เชียงราย และเส้นทางบินระหว่างประเทศ จาก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ สิงคโปร์ และ ไทเป รวมทั้งเส้นทางบินจาก ไทเป สู่ ภูเก็ต โดยเชื่อมต่อผ่าน กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และเส้นทางบินตรงเชื่อมต่อระหว่าง ภูเก็ต และ สิงคโปร์

สายการบินไทยเวียตเจ็ทมุ่งมั่นดำเนินการปฏิบัติการบินด้วยความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สายการบินฯ ยังได้ดำเนินมาตรการทำความสะอาดและฆ่าอบเชื้อภายในอากาศยานทุกวันอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน  เพื่อความมั่นใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19