เป็นปลื้ม!ขนส่งฯเผยผลประมูลเลขสวยกทม.2หมวด โกยกว่า1ร้อยลบ.เข้ากองทุนกปถ.

0
83

ขนส่งฯเผยผลประมูลทะเบียนรถเลขสวยกทม. 2 หมวดอักษร “8กศ-8กษ”ออนไลน์เต็มรูปแบบครั้งแรก พบหมวดแรกทะเบียนสุดฮิตคือ“8กศ 888” มีผู้ชนะประมูลราคา 3,535,000 บาท ส่วนหมวดที่สองทะเบียนสุดร้อนแรงคือ “8กษ 8888” จบการประมูลที่ราคา 5,555,555 บาท กวาดยอดประมูลทุกหมายเลขเข้ากองทุนกปถ.กว่า 102 ล้านบาท

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบก เปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานคร New normal auction วิถีใหม่แห่งการประมูล ด้วยวิธีการประมูลทางอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบในหมวดอักษร “8 กศ” และหมวดอักษร “8 กษ” เพื่อให้ผู้สนใจหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย มีโอกาสร่วมประมูลและได้ครอบครองหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่มีเพียงหมวดละ 301 หมายเลขเท่านั้น เปิดการประมูลระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com วันละ 1 หมวดอักษรโดยการประมูลหมายเลขทะเบียนหมวดอักษร “8กศ” เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่าหมายเลขทะเบียนที่ได้รับความผู้สนใจจากผู้ประมูลมากที่สุด คือ หมายเลขทะเบียน “8กศ 888” มีผู้ประมูลร่วมเสนอราคามากถึง 192 ครั้ง จนได้ผู้ชนะประมูล ในราคา 3,535,000 บาท หมายเลขที่ได้รับความนิยมรองลงมา คือ หมายเลข “8กศ 8888” ประมูลได้ในราคา 3,523,333 บาท หมายเลข “8กศ 8” ประมูลได้ในราคา 2,410,000 บาท หมายเลข “8กศ 88” ประมูลได้ในราคา 1,600,000 บาท และหมายเลข “8กศ 9999” ประมูลได้ในราคา 1,530,000 บาท ส่วนการประมูลหมายเลขทะเบียนหมวดอักษร “8กษ” ในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 พบว่าหมายเลขทะเบียนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ “8กษ 8888” จบการประมูลที่ราคา 5,555,555 บาท มีผู้ประมูลร่วมเสนอราคา 63 ครั้ง รองลงมา คือ หมายเลข “8กษ 888” ประมูลได้ในราคา 2,270,000 บาท หมายเลข “8กษ 9999” ประมูลได้ในราคา 1,980,000 บาท หมายเลข “8กษ 8” ประมูลได้ในราคา 1,555,888 บาท และหมายเลข “8กษ 88” ประมูลได้ในราคา 1,048,888 บาท ทั้งนี้ การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั้ง 2 หมวด แม้ว่าจะเป็นการประมูลทางอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบเพียงช่องทางเดียวเป็นครั้งแรก แต่พบว่าประชาชนยังให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลมากถึง 1,305 ราย และมีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั้ง 2 หมวด ครบทุกหมายเลขนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวม 102,762,932 บาท

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า รายได้จากการประมูลทุกบาททุกสตางค์นำไปใช้สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานที่มีแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยต่อสาธารณชน เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน อาทิ การรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งประเทศ เพื่อติดตามการใช้ความเร็วและความปลอดภัยของรถโดยสารและรถบรรทุก จัดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน ได้แก่ โครงการสนามจราจรเยาวชนและโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รวมทั้งสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com ซึ่งขณะนี้เป็นช่องทางการประมูลเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จัดการประมูลทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน สำหรับส่วนภูมิภาคติดตามกำหนดการประมูลได้ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com หรือติดต่อสอบถามที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสายด่วน 1584 ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลงแล้ว กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จะกลับมาประมูลทะเบียนรถเลขสวยอย่างเต็มรูปแบบทั้ง 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางวาจา ทางอินเทอร์เน็ต และทางโทรศัพท์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจในการประมูลทะเบียนรถเลขสวยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตามเจตนารมณ์ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และกรมการขนส่งทางบก