การรถไฟฯสำรวจความเสียหายทางรถไฟสายอีสาน งดเดินรถ 8 ขบวนเพื่อความปลอดภัยผู้โดยสาร

0
56

การรถไฟฯ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (สายหนองคาย) พร้อมเร่งระดมเจ้าหน้าที่ ประกาศงดเดินรถรวม 8 ขบวนตั้งแต่ 29 ก.ย.เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เตรียมซ่อมบำรุงโดยทันทีหลังระดับน้ำลดลงจนอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากเหตุน้ำท่วมทางรถไฟในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ (สายหนองคาย) ระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์ – จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จนทำให้ขบวนรถไม่สามารถเดินรถผ่านได้ ล่าสุดการรถไฟฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาและฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ลงพื้นที่สำรวจสภาพความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมทางรถไฟ ระบบราง และระบบอาณัติสัญญาณ และกำจัดสิ่งปฏิกูลที่มากับกระแสน้ำให้ออกจากเส้นทางรถไฟและบริเวณคอสะพาน

ทั้งนี้ ในการสำรวจเบื้องต้นพบว่า เส้นทางรถไฟบริเวณสถานีจัตุรัสระดับน้ำเริ่มลดลงต่ำกว่าระดับหินรองรางแต่ยังมีน้ำท่วมขังในบางช่วง รวมถึงพบคอสะพานชำรุดเสียหายระยะทาง 30 เมตร ระหว่างสถานีบ้านเหลื่อม-หนองพลวง และเกิดน้ำเซาะคันดินสูญหายระยะทาง 700 เมตร ระหว่างสถานีห้วยยายจิ๋ว– บำเหน็จณรงค์ ส่วนสถานีโนนสูง ระดับน้ำท่วมสันราง และมีกระแสน้ำค่อนข้างแรงไหลผ่านเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีโนนสูง – บ้านดงพลอง จังหวัดนครราชสีมา

การรถไฟฯ จึงมีความจำเป็นต้องงดเดินขบวนรถ รวมทั้งสิ้น 8 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ดังนี้

1. ขบวนรถด่วนที่ 75/76 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ

2. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย

3. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415/418 นครราชสีมา – หนองคาย – นครราชสีมา

4. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429/430 นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่ – นครราชสีมา

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ เฝ้าระวังสังเกตการณ์ระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเร่งระดมเจ้าหน้าที่จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ซ่อมบำรุงทาง เพื่อเข้าพื้นที่ดำเนินการทันทีดำเนินการปรับปรุงสภาพทางและระบบอาณัติสัญญาณให้สามารถเปิดทาง และกลับมาให้บริการเดินรถโดยเร็วที่สุดหลังระดับน้ำลดจนอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย