คืบหน้าแล้ว82%!ก่อสร้างอาคารพักผดส.หลังใหม่สนามบินขอนแก่น เปิดบริการ 15 ต.ค.นี้

0
304

รายงานคืบหน้าก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินขอนแก่นกว่า 82% แล้ว ยืนยันเปิดให้บริการ 15 ต.ค.นี้ รองรับผู้โดยสารจากเดิม 1,000 คนต่อชั่วโมงเป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี ส่วนหลังเดิมจะปิดปรับปรุงคาดแล้วเสร็จและเปิดบริการได้เต็มรูปแบบภายปลายปี 65

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.)ถึงความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินขอนแก่อนว่าโครงการฯนี้มีวงเงินก่อสร้าง 2,004 ล้านบาท  ประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่, งานปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม, งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ และงานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม มีความคืบหน้ากว่า 82%

ขณะนี้ได้ย้ายผู้โดยสารมาใช้บริการที่อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ชั่วคราวแล้ว เพื่อเร่งปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม ซึ่งจะใช้เป็นอาคารระหว่างประเทศ ให้เชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ที่ใช้เป็นอาคารภายในประเทศ เพื่อให้เป็นอาคารเดียวกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้คล้ายกับท่าอากาศยานดอนเมือง

ปัจจุบันสายการบินต่างๆ ทยอยมาให้บริการที่อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ทั้งหมดแล้ว พบว่าเรียบร้อยดีแต่สิ่งที่ยังขาดอยู่คือสะพานเทียบเครื่องบิน หรืองวงช้างใหม่ 2 ตัว ทำให้สายการบินยังต้องใช้งวงช้างที่อาคารผู้โดยสารหลังเดิมและผู้โดยสารต้องเดินเชื่อมมาอาคารใหม่ และได้กันพื้นที่บางส่วนไว้ให้ผู้โดยสารสำหรับเดินมาขึ้นเครื่องและเดินออกจากเครื่องบิน ถึงกระนั้นงวงช้างอาคารหลังใหม่อยู่ระหว่างเร่งติดตั้ง และทดสอบระบบ คาดจะเปิดใช้งวงช้างได้ประมาณเดือน ม.ค.65

ผู้สื่อข่าวรายอีกว่าอาคารผู้โดยสารหลังใหม่จะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานถึงวันที่ 15 ต.ค.นี้ จากนั้นจะปิดปรับปรุงอาคารหลังเดิมและจะแล้วเสร็จเปิดบริการได้เต็มรูปแบบภายในปลายปี 65 ส่วนร้านค้าจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มประมาณ 2-3 ร้าน จะพร้อมเปิดบริการที่อาคารผู้โดยสารหลังใหม่วันที่ 15 ต.ค.นี้ ปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่น มีผู้โดยสารมาใช้บริการยังไม่มาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีเที่ยวบินวันละประมาณ 2-4 เที่ยวบิน ผู้โดยสารวันละ 400-500 คน ขณะที่ก่อนเกิดโควิด-19 มีเที่ยวบินประมาณวันละ 25 เที่ยวบิน ผู้โดยสารวันละ 5-6 พันคน

หากปลายปีนี้มีผู้โดยสารมาใช้บริการเพิ่มขึ้น จะทยอยเพิ่มร้านค้าภายในอาคารผู้โดยสารให้มากขึ้นต่อไป ทั้งนี้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่มีพื้นที่เชิงพาณิชย์ประมาณ 4,439 ตารางเมตร(ตร.ม.) 112 ล็อก คาดว่าจะเริ่มเปิดประมูลให้เช่าพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 66

ทั้งนี้ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่มีเนื้อที่ 28,000 ตร.ม. ขณะที่อาคารหลังปัจจุบัน หากปรับปรุงแล้วจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 16,500 ตร.ม. เมื่อรวมเป็นหลังเดียวกันจะมีพื้นที่ใช้สอยรวม 44,500 ตร.ม. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสาร จากเดิมรองรับได้ 1,000 คนต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี ขณะที่อาคารจอดรถหลังใหม่ และการปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิมจะรองรับรถยนต์ได้สูงสุด 1,002 คัน