“ศักดิ์สยาม” ตั้งคณะทำงานร่วมสภาธุรกิจยุโรป- อาเซียน ผลักดันคมนาคมขนส่ง

0
83

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมคม เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับ Mr. Martin Hayes รองประธานสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน และ Mr. Jan Eriksson ประธานสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ ประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย รวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อลดอุปสรรคการค้าและการลงทุน ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหารือในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนต่อไป