การท่าเรือฯจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

0
43

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 การท่าเรือแห่งประเทศ (กทท.) จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ กทท. เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสูง เข้าร่วมพิธีฯ โดยในพิธีวางพวงมาลาได้มีการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ ซึ่งการจัดพิธีฯ ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ อาคารที่ทำการ กทท.