กทท.ลงพื้นที่ชุมพร-สุราษฎร์ฯจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมจัดตั้งสายเดินเรือแห่งชาติ

0
91

เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2564  นายสมชาย  เหมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ นำคณะเจ้าหน้าที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมเจ้าท่า (จท.) สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และผู้เชี่ยวชาญขนส่งทางน้ำจากสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี -ขุมพร ศึกษาข้อมูลท่าเทียบเรือริมแม่น้ำตาปี และคลองท่าทอง /ตลาดมรกต หลังสวน (ตลาดกลางผัก และผลไม้) และบริษัท ศิริมงคล คอร์ปอเรท กรุ๊ป จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางบก ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลเชิงลึก มาประกอบการพิจารณาในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ

ในการนี้ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี และ โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร ให้กับกลุ่มผู้แทนสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีประเด็นหารือกับเจ้าของสินค้าในพื้นที่ที่มีศักยภาพที่ใช้การขนส่งทางบก ให้หันมาใช้การขนส่งทางน้ำเพิ่มขึ้น (โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าใหม่ และสินค้าที่มีปริมาณการเติบโตสูง) การตลาดเชิงรุก การอำนวยความสะดวกทางการค้า และ การจัดให้มีบริการขนส่งและโลจิสติกส์  และตู้คอนเทนเนอร์ให้เพียงพอ  การให้การสนับสนุนการส่งออกหรือมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าของสินค้าปรับเปลี่ยนรูปแบบ (shift mode) การขนส่งจากถนนสู่เรือ ตามนโยบายการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติของกระทรวงคมนาคม