จอดรถฟรี.! สุวรรณภูมิเปิดโซน C รับวันหยุดยาว “วันพ่อแห่งชาติ”

0
52

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า สนามบินสุวรรณภูมิ ได้ทำการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน ในช่วงวันหยุดยาว วันพ่อแห่งชาติ ระหว่าง 3 – 7 ธันวาคม 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 ของวันที่ 3 ธันวาคม 64 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 64 และ ช่วงวันหยุดวันรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 ของวันที่ 9 ธันวาคม 64 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 64

ทั้งนี้ สนามบินสุวรรณภูมิ ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ระหว่างลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสาร ทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (PUBLIC TRANSPORTATION CENTER) ไปยังลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C และแวะจอดรับ – ส่งตามจุดต่างๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารตรงชั้น 1 ประตู 3 และ ประตู 8 จากนั้นจะวนขึ้นไปที่ชั้น 2 และจอดที่ประตู 5

นายกิตติพงศ์ กล่าวในตอนท้ายว่า การยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ในครั้งนี้เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้โดยสารผู้ใช้บริการ และขอให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงขอให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า 2 ชั่วโมง หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง