ขสมก.จัดรถเฉพาะกิจบริการฟรี รับเสด็จฯ”ในหลวง”ทรงวางศิลาฤกษ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.9

0
67

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 64 เวลา 16.00 น. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ขสมก. จึงจัดเดินรถโดยสารเฉพาะกิจ ให้บริการฟรี ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด โดยมีความถี่ในการปล่อยรถโดยสาร คันละ 20 นาที เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเดินทางไปที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ โดย ในวันที่ 5 ธันวาคม 64 จัดรถโดยสารธรรมดา วิ่งในเส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ (จอดรับ – ส่งทุกป้าย) จำนวน 5 เส้นทาง เส้นทางละ 5 คัน ดังนี้ (จอดรับ – ส่งที่กรมทางหลวง และโรงเรียนราชวินิตมัธยม เพื่อตรวจ ATK)
เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ – ส่ง บริเวณกรมทางหลวง
เส้นทางที่ 2 สโมสรทหารบก – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ – ส่ง บริเวณกรมทางหลวง
เส้นทางที่ 3 สนามศุภชลาศัย – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ – ส่งบริเวณโรงเรียนราชวินิตมัธยม
เส้นทางที่ 4 สนามหลวง – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ – ส่งบริเวณโรงเรียนราชวินิตมัธยม
เส้นทางที่ 5 วงเวียนใหญ่ – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ – ส่งบริเวณโรงเรียนราชวินิตมัธยม

พร้อมทั้ง จัดรถโดยสารธรรมดา วิ่งรับ – ส่งประชาชน ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 20 คัน ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะออกจากพื้นที่หมด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ส่วนในวันที่ 6 ธันวาคม 64 จัดรถโดยสารธรรมดา วิ่งในเส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ (จอดรับ – ส่งทุกป้าย) จำนวน 4 เส้นทาง เส้นทางละ 5 คัน ดังนี้ (จอดรับ – ส่งที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ)
เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
เส้นทางที่ 2 สนามศุภชลาศัย – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
เส้นทางที่ 3 สนามหลวง – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
เส้นทางที่ 4 วงเวียนใหญ่ – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ