กทพ.จับมือ ทูซีทูพี(ประเทศไทย)ให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ออนไลน์ผ่าน APP : easyBills ด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่าน Application : EasyBills ด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด โดยไม่ต้องสมัครหรือลงทะเบียนล่วงหน้า นับเป็นช่องทางการเติมเงินล่าสุด เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass

0
229

ารทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่าน Application : EasyBills ด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด โดยไม่ต้องสมัครหรือลงทะเบียนล่วงหน้า นับเป็นช่องทางการเติมเงินล่าสุด เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass
โดยนายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. แถลงข่าวความร่วมมือการให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่าน Application : EasyBills ด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องแพลตทินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน โดยมี นายปิยชาติ รัตน์ประสาทพร กรรมการบริหารบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด และ Mr. Antonio Corro, Country Manager Master Card for Thailand & Myanmar ผู้บริหารบริษัท มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมการแถลงข่าว

 

นายณรงค์ เขียดเดช กล่าวว่า กทพ. ได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System : ETC) ตั้งแต่ปี 2553 โดยช่วงแรกผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินบัตร Easy Pass ที่หน่วยงานของ กทพ. ต่อมาในปี 2554 ได้เปิดให้บริการเติมเงินสำรองบัตร Easy Pass ผ่านช่องทางของหน่วยงานภายนอก และได้รับความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์และหน่วยงานต่าง ๆ ในการเป็นผู้ให้บริการรับเติมเงินบัตร Easy Pass หลายช่องทาง อาทิ ATM Mobile Application Internet จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส จุดบริการรับชำระเงินของบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus) และการใช้บริการผ่านบัตร VISA เป็นต้น สำหรับบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นพันธมิตรรายที่ 12 ที่ได้ให้ความร่วมมือกับ กทพ. ในโครงการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่าน Application : easyBills ด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด โดยไม่ต้องสมัครหรือลงทะเบียนล่วงหน้า
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass สามารถทำรายการเติมเงินด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ดของทุกธนาคาร ผ่าน Application : easyBills หรือ www.easyBills.in.th ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องใช้เงินสด และเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการ รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) โดยบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโปรโมชั่นให้กับผู้ที่ทำรายการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทางดังกล่าวด้วยการลุ้นรับ

 

บัตรของขวัญ Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท จำนวน 1,000 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass จำนวน 1,246,285 บัตร ปริมาณรถใช้บริการทางพิเศษ จำนวน 1,739,437 เที่ยว/วัน และปริมาณรถใช้บัตร Easy Pass ต่อรถ 4 ล้อที่ใช้ทางพิเศษทั้งหมด 619,243 เที่ยว/วัน คิดเป็นร้อยละ 35.12 ยอดการเติมเงินในบัตรฯ 747.41 ล้านบาท คิดเป็นยอดเติมเงินเฉลี่ย 24.91 ล้านบาท/วัน สัดส่วนการเติมเงินระหว่าง กทพ. กับผู้ให้บริการภายนอกคิดเป็นอัตราร้อยละ 61 : 39 ซึ่ง กทพ. ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการเติมเงินบัตร Easy Pass เพื่อเพิ่มช่องทางการเติมเงินให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะลดปัญหาการจราจรและความคับคั่งบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่เกิดจากการเติมเงินที่ช่องทางและอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้เป็นอย่างดี