ร.ฟ.ท.จัดขบวนพิเศษลำเลียงเสบียงสัตว์พระราชทานฯเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

การรถไฟฯ จัดรถไฟขบวนพิเศษลำเลียงและขนย้ายเสบียงสัตว์พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

0
243

การรถไฟฯ จัดรถไฟขบวนพิเศษลำเลียงและขนย้ายเสบียงสัตว์พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

การรถไฟฯ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดรถไฟขบวนพิเศษลำเลียงและขนย้ายเสบียงสัตว์ ภายใต้โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 50 ตัน หรือ 2,500 ฟ่อน และเสบียงสัตว์ของกรมปศุสัตว์อีก 200 ตัน หรือ 10,000 ฟ่อน รวมเป็น 250 ตัน หรือ 12,500 ฟ่อน เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้  โดยได้เริ่มปล่อยรถไฟขบวนพิเศษเที่ยวแรกไปแล้ว ที่สถานีรถไฟปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยการจัดรถไฟขบวนพิเศษเพื่อลำเลียงและขนย้ายเสบียงสัตว์ 250 ตัน หรือคิดเป็น 12,500 ฟ่อน ซึ่งประกอบด้วยเสบียงสัตว์พระราชทานภายใต้โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 50 ตัน หรือ 2,500 ฟ่อน และเสบียงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ จำนวน 200 ตัน หรือ 10,000 ฟ่อน

ทั้งนี้ รถไฟขบวนพิเศษ จะมีการปล่อยขบวนรถเที่ยวแรกออกจากสถานีรถไฟปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. จำนวน 20 ตู้บรรทุกขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีการลำเลียงขนย้ายเสบียงสัตว์ทั้งหมดไปยังสถานีปลายทางในพื้นที่ประสบภัย 4 จังหวัด ได้แก่ สถานีสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีชุมทางเขาชุมทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีปากคลอง จังหวัดพัทลุง (นำไปส่งต่อให้จังหวัดสงขลา) และสถานีพัทลุง จังหวัดพัทลุง

“การขนส่งเสบียงสัตว์พระราชทานหญ้าแพงโกล่าแห้ง อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการของกรมปศุสัตว์ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ต้องการนำความช่วยเหลือไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้โดยเร็วที่สุด และหลังจากนี้การรถไฟฯ จะร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจด้านการลำเลียงขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค และเสบียงสัตว์ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด รวมถึงช่วยฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรอย่างเร่งด่วน”

นายวุฒิชาติกล่าวต่อว่า การรถไฟฯ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ โดยจัดทำถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยไปแล้ว และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกับทำหน้าที่เป็นสื่อกลางจัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ตึกบัญชาการรถไฟ และสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) รวมถึงเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของที่สถานีรถไฟอีกหลายแห่งทั่วทุกภาค เพื่อเร่งนำข้าวของเครื่องอุปโภคที่ได้รับจากการบริจาค ไปแจกจ่ายให้กับพนักงาน ประชาชน ทหาร หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ ผ่านรถไฟขบวนพิเศษ

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิต่างๆ ในการช่วยขนส่งสิ่งของบริจาคสำหรับผู้ประสบอุทกภัย อาทิ ถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เรือ เสื้อชูชีพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ