รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าซอยพหลโยธิน 34/2 ถึง แยกเกษตรศาสตร์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ)

0
236

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าซอยพหลโยธิน 34/2 ถึง แยกเกษตรศาสตร์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ –-คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตร บริเวณหน้าซอยพหลโยธิน 34/2 ถึง แยกเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2560 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน ดังนี้

1. วันที่ 26 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2560
จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง (โดยเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนทางฝั่งขาออกเป็นฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง)
2. วันที่ 9 – 19 กุมภาพันธ์ 2560
จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง (โดยเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนทางฝั่งขาเข้าเป็นฝั่งขาออก 1 ช่องทาง) 3. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 – วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้คงเหลือช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ฝั่งละ 2 ช่องทาง
ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจร อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว