ทช.เผยถนนถูกน้ำท่วมในจ.ระยองสามารถสัญจรผ่านได้3สายทาง

0
86

กรมทางหลวงชนบทเผยถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน จ.ระยอง สามารถสัญจรผ่านได้ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงข่ายในความรับผิดชอบ ซึ่งขณะนี้มีถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 3 สายทาง ดังนี้

– ถนนสาย รย.1003 แยก ทล.3 – บรรจบทล.3471 อ.แกลง,เมือง,บ้านค่าย,วังจันทร์ จ.ระยอง ช่วง กม.ที่ 8+200 ระดับน้ำประมาณ 30 เซนติเมตร (รถเล็กไม่สามารถผ่านได้)

– ถนนสาย รย.3063 แยก ทล.344 – บ้านเขาตลาด อ.แกลง,วังจันทร์ จ.ระยอง ช่วง กม.ที่ 14+500 ระดับน้ำประมาณ 30-50 เซนติเมตร (รถเล็กไม่สามารถผ่านได้)

– ถนนสาย รย.3008 แยก ทล.344 – บ.เขาหินแท่น อ.แกลง จ.ระยอง ช่วง กม.ที่ 0+800 ระดับน้ำประมาณ 30-50 เซนติเมตร (รถเล็กไม่สามารถผ่านได้)

ทช.ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน บริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังในการสัญจร หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146