“นมแม่” นำขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่ CAAT ตอบแบบนี้ !

0
1100

ผู้โดยสารที่เป็นคุณแม่หลาย ๆ ท่าน มักจะเกิดข้อสงสัยในประเด็นของการนำนมแม่ขึ้นเครื่องบิน ซึ่งนมแม่นั้นถือว่าเป็นของเหลว ดังนั้นจึงต้องใช้กฎเดียวกับการนำของเหลวขึ้นเครื่องบินหรือไม่

วันนี้ (26 ก.ย.65) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) CAAT: The Civil Aviation of Thailand ชี้แจงว่า ตามข้อจำกัดด้านปริมาณและบรรจุภัณฑ์ คือ ของเหลวต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 100 มิลลิลิตร / 1 บรรจุภัณฑ์ และคุณแม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้รวมไม่เกินคนละ 1,000 มิลลิลิตร

แต่ตามประกาศของ CAAT ได้กำหนดยกเว้นให้คุณแม่นำนมแม่ขึ้นห้องโดยสารเครื่องบินได้ โดยไม่อยู่ในเงื่อนไขที่มีข้อจำกัด หากมีความจำเป็นต้องใช้น้ำนมนั้นเพื่อทารกในปริมาณที่เหมาะสมกับระยะเวลาในระหว่างเดินทางในเที่ยวบินหนึ่ง ๆ

หรือในกรณีที่คุณแม่ต้องการนำนมแม่ไปในปริมาณมากในการเดินทางโดยเครื่องบิน ก็สามารถนำไปในรูปแบบสัมภาระลงทะเบียนได้ (Checked Baggage)

ทั้งนี้ แนะนำให้ปรึกษาสายการบินก่อนการเดินทางทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการเดินทางพร้อมนมแม่ อ้างอิงประกาศ : https://www.caat.or.th/th/archives/41922