“พิชิต”เปิดโครงการเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา – หัวหิน

0
193

 

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดโครงการเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา – หัวหิน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ท่าเรือเขาตะเกียบ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายพิชิต อัคราทิตย์ กล่าวว่ากระทรวงคมนาคมมีแนวคิดที่จะพัฒนาเรือเฟอร์รี่ให้สามารถขนส่งได้ทั้งผู้โดยสารและรถยนต์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษา และมีแผนงานที่จะขยายเส้นทางการเดินเรือเฟอร์รี่เพิ่มเติม เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารและรถยนต์ที่จะมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เช่น การตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของท่าเรือ การตรวจสอบสภาพเรือ อุปกรณ์ชูชีพในเรือ ระบบสัญญาณการติดตาม การควบคุมเรือเข้า – ออก มาตรฐานคนประจำเรือ อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางทางน้ำให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ และหวังว่าโครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงอ่าวไทย จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวทางน้ำ ที่จะสร้างความสุขและประทับใจการเดินทางทางน้ำที่ปลอดภัย ภายใต้แนวคิด ท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย

สำหรับการเปิดให้บริการเรือเฟอร์รี่พัทยา – หัวหิน นั้น บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลน์เนอร์ จำกัด ได้เริ่มเดินเรือโดยให้บริการฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 ซึ่งในเดือนกุมพันธ์ จะเก็บอัตราค่าโดยสาร 999 บาท ต่อคนต่อเที่ยว และตั้งแต่เดือนมีนาคม จะเก็บอัตราค่าโดยสารในราคาปกติ 1,250 บาท ต่อคนต่อเที่ยว โดยเรือจะออกจากท่าต้นทางจากเมืองพัทยา บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ท่า C เวลา 10.30 น. ของทุกวัน สำหรับจากฝั่งหัวหินเรือจะออกจากท่าที่หัวหิน (ท่าเทียบเรือเขาตะเกียบ) ในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลการเดินทางได้ที่ โทร. 0 3848 8999 และ 08 9625 9949 หรือทางเฟสบุ๊ค : FERRY Pattaya-Huahin เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา-หัวหิน