ขนส่งฯอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับหลังปีใหม่ 66

0
31

ขนส่งฯอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับหลังปีใหม่ 2566 เตรียมรถโดยสารสาธารณะเพียงพอความต้องการเดินทาง ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง เข้มความพร้อมรถโดยสารทุกคันและคนขับทุกคนก่อนออกสถานีฯ รวมทั้งจุดจอด และจุดตรวจทั่วประเทศ เผยผลตรวจความพร้อมรถโดยสารและพนักงานขับรถ ทุกสถานีขนส่งและจุดจอดทั่วไทย วันที่ 6การเดินทาง สะสมตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 ตรวจแล้วกว่า 80,000 คัน 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่ 2566 ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนา กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมความพร้อมทุกมาตรการ เพื่อ “รับคนกลับจากบ้าน” กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยมีมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอด จุด Checking Point และจุด Rest Area รวม 209 จุด ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566  สำหรับผลดำเนินการตรวจความพร้อม สะสมตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566 ตรวจรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถแล้ว  82,794 คัน พบรถบกพร่อง จำนวน 29 คัน โดยได้กำชับให้ไปดำเนินการแก้ไข ส่วนการตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 82,794 ราย พบพนักงานขับรถบกพร่อง 1 ราย และเฉพาะในวันที่ 3 มกราคม 2566 ตรวจความพร้อมทั้งรถโดยสารและพนักงานขับรถรวม 13,226 คัน/คน โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้

ผลดำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถก่อนเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จำนวน 8,059 คัน/คน แบ่งเป็น รถหมวด 1 จำนวน 32 คัน/คน รถหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด) จำนวน 3,280 คัน/คน และรถหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) จำนวน 4,070 คัน/คน รถหมวด 4 จำนวน 530 คัน/คน และรถ 30 (รถเช่าเหมา) จำนวน 147 คัน/คน ไม่พบรถบกพร่อง ส่วนผลดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ จุด Checking Point  ทั่วประเทศ จำนวน 3,250 คัน/คน พบรถบกพร่อง จำนวน 10 คัน และผลดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ จุด Rest Area 13 จังหวัด จำนวน 1,917 คัน/คน แบ่งเป็น รถหมวด 1 จำนวน 7 คัน/คน รถหมวด 2  จำนวน 1,197 คัน/คน รถหมวด 3  จำนวน 470 คัน/คน และรถหมวด 4 จำนวน 34 คัน/คน และรถ 30  จำนวน 209 คัน/คน ไม่พบรถบกพร่อง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ด้วยระบบ GPS Tracking ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS สะสม 6 วัน (29 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566) จำนวน 365,166 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด จำนวน 1,043 คัน ผลตรวจสอบการใช้ความเร็วรถโดยสารและรถบรรทุก ด้วยกล้องเลเซอร์บนถนนสายหลักและสายรองที่มุ่งหน้าออกจากกรุงเทพมหานคร สะสมจำนวน 16,578 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด 162 คัน กรมการขนส่งทางบกจะประสานผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับการใช้ความเร็ว ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ ได้รับเรื่องร้องเรียนสะสม จำนวน 289 เรื่อง  โดยเรื่องร้องเรียนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ ขับรถประมาท/น่าหวาดเสียว ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถ และสภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง/ดัดแปลงตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะเร่งติดตามผู้กระทำผิดมาสอบสวนและดำเนินการลงโทษตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ แจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง