ขนส่งฯเผยเก็บภาษีประจำปี 65 ทะลุกว่า3.35หมื่นล้านบาท

0
44

ขนส่งฯเผยตัวเลขผู้ใช้บริการชำระภาษีรถยนต์ประจำปี 65 รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ ระหว่าง1 ม.ค.-31ธ.ค.65  แนะนำผู้ใช้บริการชำระภาษีรถผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax และเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่ง  

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นในการยกระดับการให้บริการในการชำระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพการบริการภาครัฐที่เข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน แม้ว่าในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา จะเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ประชาชนไม่สะดวกเข้ามาชำระภาษี ณ สำนักงานขนส่ง กรมการขนส่งทางบกจึงได้พัฒนาระบบชำระภาษีออนไลน์ อาทิเช่น แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax, เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชน เนื่องจากเป็นช่องทางที่มีความสะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งอยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีได้ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกเผยตัวเลขผู้ใช้บริการชำระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประจำปี 2565 ดังนี้

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 กรมการขนส่งทางบกสามารถจัดเก็บภาษีรถประจำปีทั่วประเทศ ได้ทั้งสิ้น 33,570,808,972.57 บาท มีผู้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ รวมจำนวน 759,600 คัน แบ่งเป็น ช่องทาง แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax, เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th,เคาน์เตอร์เซอร์วิส, แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet ในส่วนการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ มีผู้ใช้บริการจำนวน 26,499,407 คัน การใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 4,615,137 คัน

ออกหน่วยเคลื่อนที่ 223,581 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 9,430 คัน ผ่านช่องทางธนาคาร จำนวน 31,425 คัน รวมมียอดผู้ใช้บริการชำระภาษีประจำปี 2565 ทั้งสิ้น 32,138,580 คัน ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีสามารถชำระล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี  90 วัน รถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี รวมถึงรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพรถเอกชน ก่อนชำระภาษีล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่ชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เมื่อมีการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกให้จัดส่งเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ซึ่งจะได้รับภายใน 5 วันทำการนับจากวันชำระเงิน หรือเลือกพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีด้วยตนเองที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ภายในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ก็ได้ โดยในระหว่างที่รอรับเอกสาร ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมาย การเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปี 2566 นี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้เข้าเข้าสู่สภาวะปกติ และได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆจากทางภาครัฐ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในปี 2566 นี้จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการชำระภาษี ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ เป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมความพร้อมและจัดเจ้าหน้าที่ในการให้บริการชำระภาษีได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว